Mezmurlar 140

140
140. Mezmur
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru
1Ya RAB, kurtar beni kötü insandan,
Koru beni zorbadan.
2Onlar yüreklerinde kötülük tasarlar,
Savaşı sürekli körükler,
3 Yılan gibi dillerini bilerler,
Engerek zehiri var dudaklarının altında. Sela
4Ya RAB, sakın beni kötünün elinden,
Koru beni zorbadan;
Bana çelme takmayı tasarlıyorlar.
5Küstahlar benim için tuzak kurdu,
Haydutlar ağ gerdi;
Yol kenarına kapan koydular benim için. Sela
6Sana diyorum, ya RAB: “Tanrım sensin.”
Yalvarışıma kulak ver, ya RAB.
7Ey Egemen RAB, güçlü kurtarıcım,
Savaş gününde başımı korudun.
8Kötülerin dileklerini yerine getirme, ya RAB,
Tasarılarını ileri götürme!
Yoksa gurura kapılırlar. Sela
9Beni kuşatanların başını,
Dudaklarından dökülen fesat kaplasın.
10Kızgın korlar yağsın üzerlerine!
Ateşe, dipsiz çukurlara atılsınlar,
Bir daha kalkamasınlar.
11İftiracılara ülkede hayat kalmasın,
Felaket zorbaları amansızca avlasın.
12Biliyorum, RAB mazlumun davasını savunur,
Yoksulları haklı çıkarır.
13Kuşkusuz doğrular senin adına şükredecek,
Dürüstler senin huzurunda oturacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

138:1-145:21 Bu sekiz mezmur, Davut’a ait eski mezmurların dilini ve temasını yansıtır; bazı yorumculara göre, bunların bazıları çok sonraki, hatta sürgünden sonraki tarihlere aittir. Bu mezmur dizisi, övgü ezgileriyle çevrelenir (Mez.138; 145). Tanrı’nın yüceliği ve iyiliğiyle ilgili ifadeler içermektedir. Mez.139 Tanrı’nın bireyle olan ilişkisi üzerinde dururken, Mez.145 yaratılışla arasındaki ilişkiye odaklanır.
Mez.140 Düşmanların iftiralarından ve komplolarından kurtulmak için yapılan yakarış (bkz. Mez.58; 64). Dört kıtanın ardından iki ayetlik sonuç kısmı gelir. Duada, yürek, baş, dil, dudak, el ve kulak terimleri vurgulanmıştır (bkz. Mez.141’e ait not).
Mez.140 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Davut’un Bkz. Mez.138 başlığa ait not.
140:2 yüreklerinde Bkz. Mez.5:9’a ait not.
140:3 dillerini Bkz. Mez.5:9’a ait not. Engerek zehiri Bkz. Mez.58:4 ve ilgili not.
140:5 Küstahlar Bkz. Mez.31:23’e ait not. tuzak... ağ... kapan Bkz. Mez.141:9-10.
140:6-11 Bkz. Mez.5:10’a ait not.
140:10 Kızgın korlar... ateşe, dipsiz çukurlara Tanrı’nın yargısının ateşi (bkz. örn. Mez.21:9; Mez.97:3; Yşa.1:31; Yşa.26:11; Yşa.33:14; bkz. Mez.18:8; Mez.120:4; Hez.10:2), burada ölüme kadar uzanır (bkz. Eyü.31:12; Mez.30:1’e ait not). kalkamasınlar Bkz. Mez.36:12; Yşa.26:14.
140:12 mazlumun... Yoksulları Tanrı’nın yardımına muhtaç olanları.
140:13 doğrular Bkz. Mez.1:5’e ait not. şükredecek Tanrı’nın yardımını gördükleri için (bkz. Mez.7:17 ve Mez.9:1’e ait notlar). senin huzurunda oturacak Kötülerin aksine (Mez.140:10; bkz. Mez.11:7; Mez.16:9-11’e ait notlar).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş