Mezmurlar 31:23

23RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!
RAB kendisine bağlı olanları korur,
Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.31 Davut, dostlarının bile kendisini terk ettiği çok büyük bir komployla karşı karşıya kalınca, kurtuluş için yakarır. Mezmurun ortasında ağıt (Mez.31:9-13) ve yakarış (Mez.31:14-18) vardır; önceki ve sonraki kıtalarda güven teması vurgulanır (krş. Mez.27 ve ilgili not).
31:23 sadık kulları Bkz. Mez.4:3’e ait not. Büyüklenenlerin Bu kibirli kişiler, ya başına buyruk şekilde (bkz. örn. Mez.31:18; Mez.10:2-11; Mez.73:6; Mez.94:4-7; Yşa.2:17; Hez.28:2,Hez.28:5) ya da sahte ilâhlara güvenerek (bkz. Yer.13:9-10) kendi yollarını çizerler. Bu yüzden, “büyüklenenler” çoğunlukla “kötüler”le bir sayılır.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş