Mezmurlar 128

128
128. Mezmur
Hac ilahisi
1Ne mutlu RAB'den korkana,
O'nun yolunda yürüyene!
2Emeğinin ürününü yiyeceksin,
Mutlu ve başarılı olacaksın.
3Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak;
Çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde.
4İşte RAB'den korkan kişi
Böyle kutsanacak.
5RAB seni Siyon'dan kutsasın!
Yeruşalim'in gönencini göresin,
Bütün yaşamın boyunca!
6Çocuklarının çocuklarını göresin!
İsrail'e esenlik olsun!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

120:1-134:3 Her biri “Hac ilahisi” başlığını taşıyan on beş mezmurdan oluşan dizi. Birçok uzman, bu başlığın Yeruşalim dışında yaşayan İsrailliler’in tapınmak üzere Siyon Dağı’na ezgiler eşliğinde çıktıkları (Yşa.30:29) Yeruşalim ziyaretleriyle ilgili olduğuna inanır (bkz. Mez.84:5-7; Çık.23:14-17; Yas.16:16; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not). Bu görüş, mezmurların tapınak içindeki öbür kullanımlarını gözardı etmez (krş. Mez.84; bkz. Mez.42-43).
Mez.128 Tanrı’dan korkan kişinin mutluluğu; ev ve aile yaşamı hakkında başka bilgelik sözleri (bkz. Mez.127’ye ait not). Mez.128:1-4 çevresindeki ifade (“RAB’den korkan”), mezmurun ana teması.
Mez.128 başlık Bkz. Mez.120-134’e ait not.
128:1 Ne mutlu Bkz. Mez.1:1’e ait not. RAB’den korkana Bkz. Mez.128:4; ayrıca bkz. Mez.34:8-14’e ait not. yolunda Bkz. Mez.25:4’e ait not.
128:3 asma Burada verimliliğin ve muhtemelen cinsel cazibenin simgesidir (Ezg.7:8-12). zeytin filizleri Zeytin ağaçları gibi uzun yaşam ve üretkenlik vaatlerini simgeler.
128:5 Siyon’dan Bkz. Mez.9:11 ve ilgili not; Mez.20:2; Mez.135:21.
128:6 İsrail’e esenlik olsun Bkz. Mez.125:5 ve ilgili not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş