Mezmurlar 65

65
65. Mezmur
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru - İlahi
1Ey Tanrı, Siyon'da seni övgü bekliyor[a],
Yerine getirilecek sana adanan adaklar.
2Ey sen, duaları işiten,
Bütün insanlar sana gelecek.
3Suçlarımızın altında ezildik,
Ama sen isyanlarımızı bağışlarsın.
4Ne mutlu avlularında otursun diye
Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye!
Evinin, kutsal tapınağının
Nimetlerine doyacağız.
5Ey bizi kurtaran Tanrı,
Müthiş işler yaparak
Zaferle yanıtlarsın bizi.
Sen yeryüzünün dört bucağında,
Uzak denizlerdekilerin umudusun;
6Kudret kuşanan,
Gücüyle dağları kuran,
7Denizlerin kükremesini,
Dalgaların gümbürtüsünü,
Halkların kargaşasını yatıştıran sensin.
8Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar
Korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında.
Doğudan batıya kadar insanlara
Sevinç çığlıkları attırırsın.
9Toprağa bakar, çok verimli kılarsın,
Onu zenginliğe boğarsın.
Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur,
İnsanlara tahıl sağlarsın,
Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın:
10Sabanın açtığı yarıkları bolca sular,
Sırtlarını düzlersin.
Yağmurla toprağı yumuşatır,
Ürünlerine bereket katarsın.
11İyiliklerinle yılı taçlandırırsın,
Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar,
12Otlaklar yeşillenir,
Tepeler sevince bürünür,
13Çayırlar sürülerle bezenir,
Vadiler ekinle örtünür,
Sevinçten haykırır, ezgi söylerler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

65:1-68:35 Övgü temasının hâkim olduğu dört mezmur. Tanrı’nın yaptıklarını gören dünyadaki tüm insanlar İsrail’in Tanrısı’na övgü ilahileri söylemelidir (bkz. Mez.46:10’a ait not). Çünkü Tanrı tüm yaratılışa bir düzen getirmiş, insanların bereketli biçimde yararlanması için yaratılışı verimli kılmıştır ve halkını her zaman kurtarmıştır.
Mez.65 Tanrı’nın halkına gösterdiği iyilik övülür: Tanrı “nimetlere” doysunlar diye halkının günahlarını bağışlar (Mez.65:1-4), doğayı ve halkları yönetir (Mez.65:5-8) ve toprağı verimli kılar (Mez.65:9-13).
Mez.65 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. İlahi Bkz. Mez.30 başlığa ait not.
65:1-2 Bkz. Mez.7:17’ye ait not.
65:1 seni övgü bekliyor Peşitta’da ve Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “senin için sessizlik övgü” diye geçer. Bu ifade övgünün kişileştirildiği bir tasvir olabilir (bkz. Mez.57:8); buna göre tapınakta sessizce dinlenmekte olan “övgü” halkın tapınağa gelişiyle uyandırılacaktır. sana adanan adaklar Halkın ihtiyaç içinde olduğu zamanlarda ettikleri dualara eşlik eden adaklar (bkz. Mez.7:17’ye ait not; Mez.66:14).
65:2 Bütün insanlar Bkz. Mez.65:5,Mez.65:8; Mez.64:9; Mez.66:1,Mez.66:4,Mez.66:8; Mez.67:3-5. gelecek Dualara cevap veren Tanrı’yı yüceltmek üzere.
65:3 isyanlarımızı bağışlarsın Eski Antlaşma’da bu ifade RAB’bin, halkının sunduğu kurbanları kabul etmesiyle ilişkilidir (bkz. Mez.32:1-2; Mez.78:38; Mez.79:9 ; Lev.16:20-22; Lev.17:11; İbr.2:17’ye ait notlar).
65:4 Ne mutlu Bkz. Mez.1:1’e ait not. avlularında otursun Bkz. Mez.15:1’e ait not; ayrıca bkz. Mez.23:6. Seçip kendine yaklaştırdığın Tanrı’nın seçilmiş halkı İsrail’den olan (bkz. örn. Mez.33:12; Yas.4:37) ve Tanrı’nın tapınağına kabul ettiği herkes. kutsal tapınağının nimetlerine Tanrı’nın oradaki varlığından kaynaklanan tüm bereketler (bkz. Mez.36:8).
65:5 Müthiş işler İsrailliler’i Mısır’dan çıkarması ve Kenan topraklarını ele geçirmelerini sağlaması gibi (bkz. Mez.66:3; ayrıca bkz. Mez.106:22; Mez.145:6; Yas.10:21; 2Sa.7:23; Yşa.64:3). umudusun Dünya ulusları henüz tam olarak bunun farkına varmamış olsalar dahi.
65:6-7 Dünyayı, başlangıçta içinde bulunduğu düzensizlikten (bkz. Yar.1:2) gücü sayesinde çıkararak bir düzene kavuşturan yaratıcı Tanrı, benzer biçimde kendi halkı olan İsrail’i kurtararak vaat edilmiş topraklarda rahat etmesi için uluslar arasında barışçıl bir düzen kurar (bkz. Mez.33; 46). Eski Antlaşma ozanları sıklıkla Tanrı’nın, halkını kurtarmak uğruna yaptıklarını yaratılış sırasında yaptıklarıyla karşılaştırır (bkz. Mez.74:12-17; Mez.89:9-18; Yşa.40:6-14,Yşa.40:21-31; Yşa.51:9-11). dağları kuran... Denizlerin... yatıştıran Tüm yaratılışın düzenini Tanrı sağlar (bkz. Mez.95:4-5).
65:8 Tüm halklar eninde sonunda Tanrı’nın kendi halkı yararına yaptıklarını görecek ve korkuya kapılacaktır (bkz. Mez.46:10’a ait not). belirtilerin Tanrı’nın İsrailliler’i Mısır’dan çıkartırken yaptıklarına (Yas.4:34; bkz. Mez.78:43; Mez.105:27; Mez.135:9) benzer olaylardan söz ediliyor (bkz. Yu.2:11 ve ilgili not).
65:9 Ey Tanrı, ırmakların Bkz. Mez.36:8’e ait not.
65:11 İyiliklerinle Bkz. Mez.68:10; ayrıca bkz. Mez.31:19 ve ilgili not.
65:13 Sevinçten haykırır, ezgi söylerler Mezmur yazarlarının coşkun anlatımında, cansız nesneler de dâhil, yaratılışın tümünün, Tanrı’yı, iyiliği için övdüğü görülür (bkz. Mez.89:12; Mez.96:11-13; Mez.98:8-9; Mez.103:22; Mez.145:10; Mez.148:3-4,Mez.148:7-10; Yşa.44:23; Yşa.49:13; Yşa.55:12).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş