Mezmurlar 61

61
61. Mezmur
Müzik şefi için - Telli sazlarla - Davut'un mezmuru
1Ey Tanrı, yakarışımı işit,
Duama kulak ver!
2Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan,
Yüreğime hüzün çökünce.
Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,
3Çünkü sen benim için sığınak,
Düşmana karşı güçlü bir kule oldun.
4Çadırında sonsuza dek oturmak
Ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim. Sela
5Çünkü sen, ey Tanrı, adaklarımı duydun,
Adından korkanların mirasını bana verdin.
6Kralın günlerine gün kat,
Yılları yüzyıllar olsun!
7Tanrı'nın huzurunda sonsuza dek tahtında otursun;
Onu sevgin ve sadakatinle koru!
8O zaman adını hep ilahilerle öveceğim,
Her gün adaklarımı yerine getireceğim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

61:1-64:10 Bu dört mezmur, büyük tehlikeler karşısında Tanrı’nın kurtuluş sağlayacağına duyulan güçlü inanç temelinde birbirine benzer. Bunlardan ikisinde kraldan söz edilir (Mez.61; 63).
Mez.61 Tanrı’nın huzuruna yeniden kavuşmak için edilen bir dua. Mez.42-43’e benzemesine karşın burada bir kraldan söz edilir (Mez.61:6). Yapısal olarak dua, Tanrı’ya yakarış ile başlar (Mez.61:1) ve övgü sunmak için verilen söz (Mez.61:8) ile sona erer. Mezmurun ana kısmı üç beyitten oluşmaktadır: Mez.61:2-3,Mez.61:4-5,Mez.61:6-7.
Mez.61 başlık Bkz. Mez.4 başlığa ait not.
61:2 yeryüzünün öbür ucundan Muhtemelen ölüler diyarı, yani mezar anlamına gelen bir mecazdır. Mezmur yazarı kendini ölüme yakın hisseder. Yüreğime Bkz. Mez.5:9’a ait not. kayaya Bkz. Mez.40:2. Mezmur yazarının yakardığı o erişilmez “kaya” (güvenli sığınak) muhtemelen Tanrı’nın kendisidir (bkz. Mez.61:3; ayrıca bkz. Mez.18:2; Mez.31:2; Mez.62:2,Mez.62:6-7; Mez.71:3; Mez.94:22). Tapınaktan söz ediliyor da olabilir (bkz. Mez.61:4; ayrıca bkz. Mez.27:5).
61:3 Düşmana Burada muhtemelen ölüm söz konusudur (bkz. Mez.68:20; Yşa.25:8; Yer.9:21; Hoş.13:14; ayrıca bkz. 1Ko.15:26).
61:4-5 Bkz. Mez.27:5 ve ilgili not.
61:4 Çadırında Bkz. 2Sa.6:17; 2Sa.7:2; 1Kr.1:39; 1Kr.2:28-30. oturmak Bkz. Mez.15:1’e ait not. kanatlarının gölgesine Bkz. Mez.17:8’e ait not.
61:5 adaklarımı Bkz. Mez.50:14; Mez.66:14; ayrıca bkz. Mez.7:17’ye ait not. Adından Bkz. Mez.5:11’e ait not. korkanların Bkz. Mez.60:4 ve ilgili not. mirasını Tanrı’nın, halkıyla yaptığı antlaşmada toprakla ilgili olarak bulunan vaatler ve Tanrı’nın halkı söz konusudur (bkz. Mez.16:6; Mez.37:1 8; Mez.135:12; Mez.136:21-22).
61:6-7 Kralın kendisi bu duayı etmiş olabileceği gibi, bir kâhin ya da Levili de tüm halk adına bu duayı seslendirmiş olabilir. Daha sonraları yapılan Yahudi yorumlarına göre bu ayetler Mesih’le ilgilidir. Nitekim bu sözler, Davut’un soyundan gelen yüce Oğul İsa Mesih’te yerine gelmektedir.
61:7 Tanrı’nın huzurunda Bkz. Mez.41:12’ye ait not. sonsuza dek Bkz. Mez.45:6’ya ait not. sevgin ve sadakatinle Bkz. Mez.26:3’e ait not.
61:8 Bkz. Mez.7:17’ye ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş