Mezmurlar 26

26
26. Mezmur
Davut'un mezmuru
1Beni haklı çıkar, ya RAB,
Çünkü dürüst bir yaşam sürdüm;
Sarsılmadan RAB'be güvendim.
2Dene beni, ya RAB, sına;
Duygularımı, düşüncelerimi yokla.
3Çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor,
Senin gerçeğini yaşıyorum ben.
4Yalancılarla oturmam,
İkiyüzlülerin suyuna gitmem.
5Kötülük yapanlar topluluğundan nefret ederim,
Fesatçıların arasına girmem.
6Suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkar,
Sunağının çevresinde dönerim, ya RAB,
7Yüksek sesle şükranımı duyurmak
Ve bütün harikalarını anlatmak için.
8Severim, ya RAB, yaşadığın evi,
Görkeminin bulunduğu yeri.
9Günahkârların,
Eli kanlı adamların yanısıra canımı alma.
10Onların elleri kötülük aletidir,
Sağ elleri rüşvet doludur.
11Ama ben dürüst yaşarım,
Kurtar beni, lütfet bana!
12Ayağım emin yerde duruyor.
Topluluk içinde sana övgüler sunacağım, ya RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.26 Davut’un Tanrı’nın sadık ve itaatkâr hizmetkârı olarak kendisini ölümden kurtarması için ettiği bu dua, onun “yalancılar” (Mez.26:4) ve “eli kanlı adamlar” (Mez.26:9) tarafından tehdit edildiğinin (Mez.25; 27-28’de olduğu gibi) bir göstergesi olabilir.
26:1-8 Davut’un yaptığı, bazı Ferisiler gibi kendi doğruluğuyla ilgili boş bir övünme değildir (bkz. Luk.18:9-14).
26:1 dürüst bir yaşam Bkz. Mez.26:2-5; ayrıca bkz. Mez.15:2’a ait not. güvendim İtaat ve güven, İbrahim’in karakterinde görüldüğü gibi, imanın, antlaşmaya bağlılığın iki önemli özelliğidir (bkz. Yar.12:4 ve ilgili not; Yar.22:12; ayrıca bkz. Mez.34:8-14 ve ilgili not).
26:3 sevgini... gerçeğini Bkz. Mez.40:10. Davut, RAB’bin “antlaşmasındaki buyruklara uyanlar” için vaat ettiği sevgisine (bkz. Mez.6:4’e ait not) ve sadakatine güvenir (Mez.25:10).
26:4-5 oturmam... girmem Bkz. Mez.1:1; ayrıca bkz. Mez.101.
26:4 İkiyüzlülerin Bağlama göre, sahtekârlık yapan veya Özd.6:12-14’te tanımlanan kişilerdir.
26:6-7 ellerimi yıkar Bu benzetme törensel temizlikle (arınmayla) ilişkilidir. Tanrı’ya “pak eller ve temiz bir yürek” olmadan gelinemez (bkz. Mez.24:4 ve ilgili not). Sunağının çevresinde... anlatmak için Davut’un Tanrı’nın İsrail halkı için yaptıklarını her zaman anması, onun Tanrı’ya adanmışlığını gösterir (bkz. Mez.15:4’e ait not; Mez.43:4; krş. Mez.26:4,Mez.26:5,Mez.26:9-11). şükranımı Bkz. Mez.9:1’e ait not.
26:8 Görkeminin bulunduğu yeri Bkz. Çık.24:16; Çık.33:22. Önceleri Buluşma Çadırı’nda (bkz. Çık.40:35) ve daha sonra tapınakta (bkz. 1Kr.8:11) bulunan RAB’bin görkemi, RAB’bin varlığının aralarında olduğuna dair İsrailliler’e güven veriyordu (krş. Yu.1:14 ve ilgili not).
26:11 dürüst yaşarım Bkz. Mez.26:1.
26:12 Bkz. Mez.7:17’ye ait not. emin yerde Bkz. Mez.143:10; Yşa.40:4; Yşa.42:16. Topluluk Bkz. Mez.1:5’e ait not. övgüler Bkz. Mez.9:1’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş