Mezmurlar 21

21
21. Mezmur
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru
1Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce.
Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!
2Gönlünün istediğini verdin,
Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. Sela
3Onu güzel armağanlarla karşıladın,
Başına saf altından taç koydun.
4Senden yaşam istedi, verdin ona:
Uzun, sonsuz bir ömür.
5Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti,
Onu görkem ve büyüklükle donattın.
6Üzerine sürekli bereket yağdırdın,
Varlığınla onu sevince boğdun.
7Çünkü kral RAB'be güvenir,
Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.
8Elin bütün düşmanlarına erişecek,
Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak.
9Öfkelendiğin an, ya RAB,
Kızgın fırına döndüreceksin onları;
Gazapla yutacak,
Ateşle tüketeceksin.
10Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden,
Soylarını insanlar arasından.
11Düzenler kursalar sana,
Aldatmaya çalışsalar,
Yine de başarılı olamazlar.
12Çünkü sırtlarını döndüreceksin,
Yayını yüzlerine doğru gerince.
13Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle!
Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.21 RAB’bin krala sağladığı zaferler için söylenen bu övgü mezmuru, konu bakımından Mez.20’yle bağlantılıdır. Mezmur, yapısal olarak “RAB’bin gücü” temasıyla başlar ve biter (Mez.21:1,Mez.21:13); kralın RAB’be olan güvenini ve Tanrı’nın tükenmez sevgisi (bkz. Giriş) sayesinde ona verilen güvenceyi bildiren 7. ayet etrafında düğümlenir.
Mez.21 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not.
21:2-6 2. ayet konuyu belirler; 3-5. ayetler konuyu geliştirir; 6. ayet temayı doruğa taşıyıp özetler.
21:3 karşıladın Savaşlardan geri dönüşünde. Başına... taçkoydun Kraliyet simgesi olan, muhtemelen yenilgiye uğrayan kralın ele geçirilen tacı (bkz. Mez.21:1,Mez.21:5,Mez.21:8).
21:4 Krallığın soyunun sürmesi için savaşta kralın canı bağışlanmıştır (bkz. 1Kr.1:31; Dan.2:4; Dan.3:9; ayrıca bkz. 1Sa.10:24; 1Kr.1:2 5,34,39).
21:5 yüceliğe erişti... görkem ve büyüklükle donattın Bkz. Mez.45:3. Kralın gücü ve görkemi, kendisini atayan Yüce Kral RAB’den kaynaklanır (bkz. Mez.96:3; ayrıca bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail Kralı Kavramları, s.370).
21:7 Bu mezmurun ortasındaki ayet, kralın neden güvenlikte olduğunu açıklar (bkz. Mez.6:6’ya ait not). RAB... Yüceler Yücesi’nin Bkz. Mez.3:7’ye ait not. sevgisi Bkz. Mez.6:4’e ait not. sarsılmaz Bkz. Mez.10:6’ya ait not.
21:8-12 8. ayet konuyu belirler; 9-11. ayetler konuyu geliştirir; 12. ayet temayı özetler.
21:9 Öfkelendiğin an, ya RAB Bkz. Mez.2:5’e ait not.
21:10 Yıllarca krallığa sıkıntı vermelerini engellemek amacıyla kralın düşmanlarının soyu kurutulacaktır.
21:12 Yayını... gerince Bkz. Yar.9:13’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş