Mezmurlar 124

124
124. Mezmur
Davut'un hac ilahisi
1RAB bizden yana olmasaydı,
Desin şimdi İsrail:
2RAB bizden yana olmasaydı,
İnsanlar bize saldırdığında,
3Diri diri yutarlardı bizi,
Öfkeleri bize karşı alevlenince.
4Sular silip süpürürdü bizleri,
Seller geçerdi üzerimizden.
5Kabaran sular
Aşardı başımızdan.
6Övgüler olsun
Bizi onların ağzına yem etmeyen RAB'be!
7Bir kuş gibi
Kurtuldu canımız avcının tuzağından,
Kırıldı tuzak, kurtulduk.
8Yeri göğü yaratan
RAB'bin adı yardımcımızdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

120:1-134:3 Her biri “Hac ilahisi” başlığını taşıyan on beş mezmurdan oluşan dizi. Birçok uzman, bu başlığın Yeruşalim dışında yaşayan İsrailliler’in tapınmak üzere Siyon Dağı’na ezgiler eşliğinde çıktıkları (Yşa.30:29) Yeruşalim ziyaretleriyle ilgili olduğuna inanır (bkz. Mez.84:5-7; Çık.23:14-17; Yas.16:16; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not). Bu görüş, mezmurların tapınak içindeki öbür kullanımlarını gözardı etmez (krş. Mez.84; bkz. Mez.42-43).
Mez.124 İsrailliler’in, kendilerini güçlü düşmanlarından kurtaran RAB’be sundukları övgüler.
Mez.124 başlık Davut’un Eski metinlerin tümünde bu ifade bulunmaz. Dil yapısı ve teması, mezmurun, sürgünden sonraya ait olduğunu düşündürür. Mez.18 ve 69 ile arasındaki benzerlikten ötürü de Davut’a ait olduğu tahmin edilir. hac ilahisi Bkz. Mez.120-134’e ait not.
124:3 yutarlardı bizi Bkz. Mez.69:15.
124:4-5 Sular... Seller... Kabaran sular Bkz. Mez.18:16; ayrıca bkz. Mez.32:6; Mez.69:1-2 ve ilgili notlar.
124:6 ağzına yem etmeyen Bkz. Mez.7:2’ye ait not.
124:7 Bir kuş gibi Kurtuldu canımız avcının tuzağından İsrailliler’in Babil’deki esaretinden (krş. Mez.9:15’e ait not).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş