Mezmurlar 12

12
12. Mezmur
Müzik şefi için - Sekiz telli sazlarla[a] -
Davut'un mezmuru
1Kurtar beni, ya RAB, sadık kulun kalmadı,
Güvenilir insanlar yok oldu.
2Herkes birbirine yalan söylüyor,
Dalkavukluk, ikiyüzlülük ediyor.
3Sustursun RAB dalkavukların ağzını,
Büyüklenen dilleri.
4Onlar ki, “Dilimizle kazanırız,
Dudaklarımız emrimizde,
Kim bize efendilik edebilir?” derler.
5“Şimdi kalkacağım” diyor RAB,
“Çünkü mazlumlar eziliyor,
Yoksullar inliyor,
Özledikleri kurtuluşu vereceğim onlara.”
6RAB'bin sözleri pak sözlerdir;
Toprak ocakta eritilmiş,
Yedi kez arıtılmış gümüşe benzer.
7Sen onları koru, ya RAB,
Bu kötü kuşaktan hep uzak tut!
8İnsanlar arasında alçaklık rağbet görünce,
Kötüler her yanda dolaşır oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.12 Herkesin sadakatsiz ve her söylenenin yalanla dolu olduğu bir zamanda yardım için edilen duadır (bkz. Mik.7:1-7). Mezmur dört beyitten oluşur (Mik.12:1-2,Mik.12:3-4,Mik.12:5-6,Mik.12:7-8).
Mez.12 başlık Bkz. Mez.4 başlığa ait not; Mez.6 başlığa ait not.
12:1 sadık Bkz. Mez.4:3’e ait not.
12:2 Bkz. Mez.5:9 ve ilgili not.
12:4 Bkz. Mez.3:2’ye ait notlar.
12:6 Toprak ocakta EskiAntlaşma’da, maden cevherinden gümüş ve altını arıtarak cürufundan ayırmak için kullanılan ocaklarla ilgili bu benzetme, herhangi bir şeyin veya birinin paklığını anlatır (bkz. Mez.66:10; Özd.17:3 ; Özd.27:21; Yşa.1:22; Yşa.48:10; Yer.6:27-30; Hez.22:17-22; Zek.Hez.13:9; Mal.3:3).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş