Mezmurlar 40

40
40. Mezmur
(Mez.70:1-5)
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru
1RAB'bi sabırla bekledim;
Bana yönelip yakarışımı duydu.
2Ölüm çukurundan,
Balçıktan çıkardı beni,
Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu,
Kaymayayım diye.
3Ağzıma yeni bir ezgi,
Tanrımız'a bir övgü ilahisi koydu.
Çokları görüp korkacak
Ve RAB'be güvenecekler.
4Ne mutlu RAB'be güvenen insana,
Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.
5Ya RAB, Tanrım,
Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için;
Sana eş koşulmaz!
Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını,
Saymakla bitmez.
6 Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın,
Ama kulaklarımı açtın.
Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin.
7-8O zaman şöyle dedim: “İşte geldim;
Kutsal Yazı tomarında benim için yazılmıştır.
Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben,
Yasan yüreğimin derinliğindedir.”
9Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini,
Sözümü esirgemem,
Ya RAB, bildiğin gibi!
10Zaferini içimde gizlemem,
Bağlılığını ve kurtarışını duyururum,
Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan.
11Ya RAB, esirgeme sevecenliğini benden!
Sevgin, sadakatin hep korusun beni!
12Sayısız belalar çevremi sardı,
Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;
Başımdaki saçlardan daha çoklar,
Çaresiz kaldım.
13Ne olur, ya RAB, kurtar beni!
Yardımıma koş, ya RAB!
14Utansın canımı almaya çalışanlar,
Yüzleri kızarsın!
Geri dönsün zararımı isteyenler,
Rezil olsunlar!
15Bana, “Oh! Oh!” çekenler
Dehşete düşsün utançlarından!
16Sende neşe ve sevinç bulsun
Bütün sana yönelenler!
“RAB yücedir!” desin hep
Senin kurtarışını özleyenler!
17Bense mazlum ve yoksulum,
Düşün beni, ya Rab.
Yardımcım ve kurtarıcım sensin,
Geç kalma, ey Tanrım!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-41:13 Mezmurlar’ın birinci kitabının sonunda yer alan bu iki mezmur, içerdiği “Ne mutlu” ifadeleriyle (Mez.40:4; Mez.41:1) kitabın başı nda yer alan iki mezmurla uyum oluşturur (Mez.1:1; Mez.2:12); Mezmurlar’ın birinci kitabı, böylece kutsama sözleriyle çerçevelenmiş olur (bkz. Mez.1-2’ye ait not).
Mez.40 Gitgide artan sıkıntılar karşısında yardım için edilen duadır. Bu sıkıntılar, Davut’un günahı yüzünden (bkz. Mez.40:12) başına gelmiş ve düşmanlarının onun bu durumundan zevk almasına yol açmıştır. Dua, Tanrı’nın geçmişte gösterdiği merhamet için dile getirilen şükranla (Mez.40:1-5) ve kralın RAB’be sadakatini ifade etmesiyle (Mez.40:6-10) başlar; yalvarış bu konular üzerine kuruludur (Mez.40:11-17; bkz. Mez.44; 89). Tanrı’nın geçmişte birçok kere tehlikelerden ve düşmanlardan kurtardığı için sunulan övgüler, Mezmurlar Kitabı’nda yalvarış dualarının bir parçası olarak görülür. Böyle övgüler, duaların işitileceği ümidinin dayanağının RAB olduğunu vurgular. Mez.70, bu mezmurun Mez.40:13-17 ayetlerinin geliştirilmiş halidir.
Mez.40 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not.
40:1-3 Davut’u Tanrı’nın geçmişteki sıkıntılı zamanlarında kendisine yaptığı yardımlar için övgüler sunmaya, bunlara tanık olan başkalarını ise iman etmeye teşvik eden deneyimler anlatılmaktadır (bkz. Mez.9:1’e ait not).
40:2 Bkz. Mez.69:2 ve ilgili not.
40:3 yeni bir ezgi Bkz. Mez.33:3’e ait not. Çokları görüp Davut’un övgüleri sonucu (bkz. Mez.18:49; Mez.22:22-31; ayrıca bkz. Mez.9:1’e ait not). korkacak Bkz. Mez.15:4’e ait not.
40:4-5 RAB’bin, O’na güvenen herkese ve halkı İsrail’e gösterdiği iyilik için sunulan övgüler.
40:4 Bkz. Mez.146:5; Yer.17:7. Ne mutlu Bkz. Mez.1:1’e ait not. Gururluya Bkz. Mez.31:23’e ait not.
40:5 Harikaların Bkz. Mez.9:1’e ait not.
40:6-8 Davut’un Tanrı’nın isteğine gösterdiği adanmışlık (bkz. İbr.10:5-10 ve ilgili notlar).
40:6 hoşnut olmadın... istemedin Çünkü Tanrı’nın isteğini yerine getirmek öncelikli öneme sahiptir (bkz. Çık.20:1-17; 1Sa.15:22; Yşa.1:10-17;Amo.5:21-24; Mik.6 :6-8). açtın Tanrı’nın sözünü duymaya ve ona itaat etmeye hazır olmak anlamına gelir (bkz. Özd.28:9; Yşa.48:8; Yşa.50:4-5).
40:7-8 İş te geldim Davut’un tahta çıktığı zaman RAB’be adanmışlığını ifade ettiği sözlerdir; RAB’den korkmak ve Kutsal Yasa’ya itaat etmek (bkz. Yas.17:14-20), İsrail halkı için bir örnek olarak kraldan beklenen niteliklerdir.
40:9-10 Topluluk önünde Tanrı’nın sadakatini (örn. antlaşmasına, vaatlerine, halkına) ve sevgisini gösterdiğinin duyurulması, Tanrı’yı hayvan kurban edilmesinden daha çok hoşnut eder (bkz. Mez.50:7-15,Mez.50:23).
40:9 Büyük toplantıda Bkz. Mez.1:5 ve Mez.9:1’e ait notlar. müjdelerim Bkz. Mez.68:11; Mez.96:2.
40:10-11 Sevgini, sadakatini Bkz. Mez.26:3’e ait not.
40:12 Suçlarım bana yetişti Üzerine yüklenen “sayısız belalar” (bkz. Mez.38-39 ve ilgili notlar). göremiyorum Bkz. Mez.6:7’ye ait not.
40:14-16 Bkz. Mez.35:26-27.
40:15 Oh! Oh! Bkz. Mez.3:2’ye ait not.
40:17 mazlum ve yoksulum Tanrı’nın yardımına muhtaç.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş