Mezmurlar 9:1

9
9. Mezmur[a]
Müzik şefi için - “Oğulun Ölümü” makamında -
Davut'un mezmuru
1Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,
Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.9 Septuaginta’da 9. ve 10. mezmurlar birleşiktir. Birçok etken, bunların İbranice’de aslında tek bir mezmur olarak bestelendiğini gösterir: Mez.3’ten 32’ye kadar başlığı olmayan tek mezmur Mez.10’dur. Bununla birlikte, Mez.9’un başı ve Mez.10’un sonunda, her ayetin veya ayet çiftlerinin ilk harfi İbrani alfabesinin sıralamasını takip eder. Bu iki mezmur, ister İsrail’in içinden ister öbür uluslardan kaynaklansın, “kötülerin” (Mez.9:5; Mez.10:4) saldırılarının İsrail için eşit derecede tehlikeli olduğunu vurgular. Tanrı’nın geçmişte halkını nasıl kurtardığına ilişkin övgüler, mezmur yazarının ettiği duanın işitileceğine dair umudun bir ifadesi olup ayrıca RAB’bi kendi halkı (veya hizmetkârı) için harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu mezmurlar muhtemelen tapınma sırasında ayrı ayrı söylenmek üzere birbirinden ayrılmıştır (bkz. Mez.42-43).
Mez.9 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. makamında Bkz. Mez.22; 45; 56-60; 69; 75; 80 ve 88’in başlıkları.
9:1 yüreğimle Bkz. Mez.5:9’a ait not. anlatacağım Bkz. Mez.22:22-31; Mez.56:12-13; Mez.61:8; Mez.65:1; Mez.69:30-33. Çoğunlukla topluluk olarak söylenen bu övgü sözleri, Tanrı’nın görkeminin, iyiliğinin ve doğruluğunun görüldüğü olayların hatırlanması için söylenir. Burada mezmur yazarının Tanrı’yı övmek konusundaki kararlılığı vurgulanır. harikaların İfade çoğunlukla, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışları, çölde dolaşmaları ve vaat edilen toprakları fethetmeleri sırasında görülen mucizeleri ima etmek üzere kullanılır; burada, özellikle Tanrı’nın İsrail’in düşmanlarını yok edişinden söz edilmektedir.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş