Mezmurlar 63

63
63. Mezmur
Yahuda kırlarında bulunduğu zaman - Davut'un mezmuru
1Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,
Seni çok özlüyorum,
Canım sana susamış,
Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,
Bütün varlığımla seni arıyorum.
2Kutsal yerde baktım sana,
Gücünü, görkemini görmek için.
3Senin sevgin yaşamdan iyidir,
Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.
4Ömrümce sana övgüler sunacağım,
Senin adınla ellerimi kaldıracağım.
5Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,
Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.
6Yatağıma uzanınca seni anarım,
Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.
7Çünkü sen bana yardımcı oldun,
Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.
8Canım sana sımsıkı sarılır,
Sağ elin bana destek olur.
9Ama canımı almak isteyenler,
Yerin derinliklerine inecek,
10Kılıcın ağzına atılacak,
Çakallara yem olacak.
11Kralsa Tanrı'da sevinç bulacak.
Tanrı'nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek,
Yalancıların ağzıysa kapanacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

61:1-64:10 Bu dört mezmur, büyük tehlikeler karşısında Tanrı’nın kurtuluş sağlayacağına duyulan güçlü inanç temelinde birbirine benzer. Bunlardan ikisinde kraldan söz edilir (Mez.61; 63).
Mez.63 Amansız düşmanların tehditleri karşısında Tanrı’ya ve O’nun sağladığı güvene duyulan özlemin bir ifadesi. Bu özlem, susuzluk (Mez.63:1) ve açlıkla (Mez.63:5; bkz. Mez.42:1-2) tanımlanır. Kilisenin ilk dönemlerinde bu mezmur, topluluğun günlük duası içinde yer alırdı. Yapısal olarak, özlem ifadesiyle başlar (Mez.63:1) ve sevinç beklentisiyle (Mez.63:11) sona erer.
Mez.63 başlık Bkz. Mez.3 başlığa ait not; ayrıca bkz. 1Sa.23:14.
63:1 Kurak... diyarda Bkz. Mez.143:6.
63:2 Bkz. Mez.48:8 ve ilgili not.
63:3 sevgin Bkz. Mez.6:4’e ait not.
63:4 adınla Bkz. Mez.5:11’e ait not. ellerimi kaldıracağım Bkz. Mez.134:2.
63:5 Zengin yiyeceklere Krş. Yşa.25:6.
63:6 Gece boyunca Bkz. Mez.119:148.
63:7-10 Mezmur yazarı ile düşmanlarını bekleyen son arasındaki büyük tezat vurgulanır.
63:7 Kanatlarının gölgesinde Bkz. Mez.17:8’e ait not. Tanrı’nın yardımı sayesinde mezmur yazarı kutsal yere geri dönmüştür (bkz. Mez.63:2).
63:9 Bkz. Yar.9:5; Çık.21:23-25; ayrıca bkz. Mez.5:10’a ait not. derinliklerine Ölüler diyarı veya mezar anlamındadır (bkz. Mez.69:1-2’ye ait not).
63:10 Çakallara yem Savaş alanında gömülmeden kalan cesetler gibi olacaklardır (bkz. Mez.53:5’e ait not). İki beklenti arasındaki belirgin tezat dikkat çekicidir: Ben “zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım” (Mez.63:5), onlar “çakallara yem olacaklar”.
63:11 Tanrı’nın adıyla ant içenlerin Tanrı’ya iman edenler anlamındadır (bkz. Yas.6:13). Yalancıların ağzıysa Bkz. Mez.5:6; Mez.58:3; Mez.101:7; ayrıca bkz. Mez.5:9’a ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş