Mezmurlar 88

88
88. Mezmur
Korahoğulları'nın mezmuru - İlahi -
Müzik şefi için - “Mahalat Leannot” makamında -
Ezrahlı Heman'ın Maskili
1Ya RAB, beni kurtaran Tanrı,
Gece gündüz sana yakarıyorum.
2Duam sana erişsin,
Kulak ver yakarışıma.
3Çünkü sıkıntıya doydum,
Canım ölüler diyarına yaklaştı.
4Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum,
Tükenmiş gibiyim;
5Ölüler arasına atılmış,
Artık anımsamadığın,
İlginden yoksun,
Mezarda yatan cesetler gibiyim.
6Beni çukurun dibine,
Karanlıklara, derinliklere attın.
7Öfken üzerime çöktü,
Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin. Sela
8Yakınlarımı benden uzaklaştırdın,
İğrenç kıldın beni gözlerinde.
Kapalı kaldım, çıkamıyorum.
9Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor,
Her gün sana yakarıyorum, ya RAB,
Ellerimi sana açıyorum.
10Harikalarını ölülere mi göstereceksin?
Ölüler mi kalkıp seni övecek? Sela
11Sevgin mezarda,
Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu?
12Karanlıklarda harikaların,
Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi?
13Ama ben, ya RAB, yardıma çağırıyorum seni,
Sabah duam sana varıyor.
14Niçin beni reddediyorsun, ya RAB,
Neden yüzünü benden gizliyorsun?
15Düşkünüm, gençliğimden beri ölümle burun burunayım,
Dehşetlerinin altında tükendim.
16Şiddetli gazabın üzerimden geçti,
Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi.
17Bütün gün su gibi kuşattılar beni,
Çevremi tümüyle sardılar.
18Eşi dostu benden uzaklaştırdın,
Tek dostum karanlık kaldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.88 Ölümle burun buruna gelen birinin derinliklerden gelen çığlığı andıran duası. Mezmurlar Kitabı’nda yer alan çoğu duanın tersine, umut dolu sözcükler içermez; buna karşın, Tanrı’nın kurtarıcılığından söz edilerek başlar. Mezmur, tanrısayar kişilerin kimi zaman bitmek bilmez sıkıntılar yaşamalarına karşın (bkz. Mez.73:14), Tanrı’nın Kurtarıcı olduğu umuduna tutunabilecekleri gerçeğine değinmektedir. İlk yüzyıllardan itibaren birçok uzman bu mezmuru acı çeken Mesih’in duası olarak yorumlamıştır (Mez.22 gibi); bu nedenle Diriliş Bayramı’ndan (Paskalya’dan) önceki cuma günü yapılan anmanın bir parçası haline gelmiştir.
Mez.88 başlık Korahoğulları’nın Bkz. Mez.42-43 başlığa ait not. İlahi Bkz. Mez.30 başlığa ait not. Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. makamında Bkz. Mez.9 başlığa ait not. Heman’ın Bkz. Mez.39 başlığa ait not. Maskili Bkz. Mez.32 başlığa ait not.
88:3-5 Mezmur yazarının ölmek üzere olan bir hasta mı, yoksa ölümcül bir sıkıntı ya da tehlike içinde mi olduğu bilinmemektedir.
88:3 Canım Bkz. Mez.31:9’a ait not.
88:4 Ölüm çukuruna Bkz. Mez.28:1; Mez.30:3,Mez.30:9; Mez.143:7.
88:5 Yaşadıklarından ötürü karamsar bir ruh halinde olan mezmur yazarı, içinde bulunduğu durumu kasvetli bir şekilde tasvir eder. Artık anımsamadığın Mezmur yazarı ölümü Tanrı’nın ilgisinden yoksun kalmak olarak tanımlar; ona göre, Tanrı acı çekmekte olan kişiyi unuttuğu için kişi bu acılarından kurtulamamaktadır (bkz. Mez.25:7; Mez.74:2; Mez.106:4).
88:6-9 Ağıt devam eder. Mezmur yazarı, yaşadığı zorlukların nedenini anlamasa da bunlarda Tanrı’nın etkisi olduğunu sezer (bkz. Mez.88:14; Rut.1:20-21; Amo.3:6).
88:6 dibine... Karanlıklara, derinliklere Bkz. Mez.69:14-15’e ait not.
88:7 Öfken... kızgınlığınla Bkz. Mez.88:16; ayrıca bkz. Mez.2:5’e ait not. Dalga dalga Bkz. Mez.32:6’ya ait not.
88:8 Yakınlarımı Bkz. Mez.88:18 ; Mez.31:11-12’ye ait not.
88:9 gözlerimin feri sönüyor Bkz. Mez.6:7’ye ait not.
88:9-12 Mezmur yazarının ölüp Tanrı’nın harikalarını görmekten ve O’nu yüceltmekten yoksun kalmamak için Tanrı’ya yönelttiği yardım yakarışı (bkz. Mez.6:5’e ait not).
88:10,12 Harikalarını Bkz. Mez.9:1’e ait not.
88:10 kalkıp Eski Antlaşma zamanında insanlar Tanrı’ya tapınmak için ayağa kalkarlardı. Ölüler diyarında ise bu artık mümkün değildir. Bu ayette ölümden dirilişten söz edilmez. övecek Bkz. Mez.6:5 ve ilgili not; Mez.30:9; Mez.115:17 ve ilgili not.
88:11 Sevgin Bkz. Mez.6:4’e ait not.
88:13 Sabah Bkz. Mez.101:8 ve ilgili not.
88:14 Niçin... Neden? Bkz. Mez.6:3’e ait not; ayrıca bkz. Giriş. yüzünü benden gizliyorsun Bkz. Mez.13:1’e ait not.
88:15-18 Mezmur bir ağıtla sona erer. Mezmur yazarı yaşamı boyunca, Tanrı’nın saçtığı dehşetle yüzleşmiştir (krş. Mez.90).
88:17 su gibi Bkz. Mez.88:7; ayrıca bkz. Mez.32:6’ya ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş