Mezmurlar 88:14

14Niçin beni reddediyorsun, ya RAB,
Neden yüzünü benden gizliyorsun?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.88 Ölümle burun buruna gelen birinin derinliklerden gelen çığlığı andıran duası. Mezmurlar Kitabı’nda yer alan çoğu duanın tersine, umut dolu sözcükler içermez; buna karşın, Tanrı’nın kurtarıcılığından söz edilerek başlar. Mezmur, tanrısayar kişilerin kimi zaman bitmek bilmez sıkıntılar yaşamalarına karşın (bkz. Mez.73:14), Tanrı’nın Kurtarıcı olduğu umuduna tutunabilecekleri gerçeğine değinmektedir. İlk yüzyıllardan itibaren birçok uzman bu mezmuru acı çeken Mesih’in duası olarak yorumlamıştır (Mez.22 gibi); bu nedenle Diriliş Bayramı’ndan (Paskalya’dan) önceki cuma günü yapılan anmanın bir parçası haline gelmiştir.
88:14 Niçin... Neden? Bkz. Mez.6:3’e ait not; ayrıca bkz. Giriş. yüzünü benden gizliyorsun Bkz. Mez.13:1’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş