Mezmurlar 129

129
129. Mezmur
Hac ilahisi
1Gençliğimden beri bana sık sık saldırdılar;
Şimdi söylesin İsrail:
2“Gençliğimden beri bana sık sık saldırdılar,
Ama yenemediler beni.
3Çiftçiler saban sürdüler sırtımda,
Upuzun iz bıraktılar.”
4Ama RAB adildir,
Kesti kötülerin bağlarını.
5Siyon'dan nefret eden herkes
Utanç içinde geri çekilsin.
6Damlardaki ota,
Büyümeden kuruyan ota dönsünler.
7Orakçı avucunu,
Demetçi kucağını dolduramaz onunla.
8Yoldan geçenler de,
“RAB sizi kutsasın,
RAB'bin adıyla sizi kutsarız” demezler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

120:1-134:3 Her biri “Hac ilahisi” başlığını taşıyan on beş mezmurdan oluşan dizi. Birçok uzman, bu başlığın Yeruşalim dışında yaşayan İsrailliler’in tapınmak üzere Siyon Dağı’na ezgiler eşliğinde çıktıkları (Yşa.30:29) Yeruşalim ziyaretleriyle ilgili olduğuna inanır (bkz. Mez.84:5-7; Çık.23:14-17; Yas.16:16; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not). Bu görüş, mezmurların tapınak içindeki öbür kullanımlarını gözardı etmez (krş. Mez.84; bkz. Mez.42-43).
Mez.129 İsrailliler’in güçlü düşmanlarının zayıf düşmesi için ettikleri dua. Kutlanmakta olan kurtuluş (Mez.129:4), muhtemelen Babil sürgününden kurtuluştur. Mezmurun iki kıtası (Mez.129:1-4,Mez.129:5-8) iki ana düşünceyi geliştirir.
Mez.129 başlık Bkz. Mez.120-134’e ait not.
129:2 Düşmanlar, Mısır’da köle oldukları zamandan beri İsrail halkını bütünüyle yok etmeye veya kalıcı olarak esaret altında tutmaya çabaladılar, ancak başarısız oldular.
129:4 adildir Bkz. Mez.4:1’e ait not.
129:5 Bkz. Mez.5:10’a ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş