Mezmurlar 126

126
126. Mezmur
Hac ilahisi
1RAB sürgünleri Siyon'a geri getirince[a],
Rüya gibi geldi bize.
2Ağzımız gülüşlerle,
Dilimiz sevinç çığlıklarıyla doldu.
“RAB onlar için büyük işler yaptı”
Diye konuşuldu uluslar arasında.
3RAB bizim için büyük işler yaptı,
Sevinç doldu içimiz.
4Ya RAB, eski gönencimize kavuştur bizi,
Negev'de suya kavuşan vadiler gibi.
5Gözyaşları içinde ekenler,
Sevinç çığlıklarıyla biçecek;
6Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan,
Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

120:1-134:3 Her biri “Hac ilahisi” başlığını taşıyan on beş mezmurdan oluşan dizi. Birçok uzman, bu başlığın Yeruşalim dışında yaşayan İsrailliler’in tapınmak üzere Siyon Dağı’na ezgiler eşliğinde çıktıkları (Yşa.30:29) Yeruşalim ziyaretleriyle ilgili olduğuna inanır (bkz. Mez.84:5-7; Çık.23:14-17; Yas.16:16; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not). Bu görüş, mezmurların tapınak içindeki öbür kullanımlarını gözardı etmez (krş. Mez.84; bkz. Mez.42-43).
Mez.126 Sürgünden sonra Siyon’un eski haline kavuşmasıyla ilgili sevinç ilahisi (Mez.42-43; 84; 137). Mezmur, ilk dizeleri ortak bir temayı paylaşan iki kıtaya ayrılmaktadır (Mez.126:1-3,Mez.126:4-6). Mez.125 ile ilişkilendirmektedir.
Mez.126 başlık Bkz. Mez.120-134’e ait not.
126:2 Bkz. Mez.46:10’a ait not. sevinç çığlıklarıyla Bkz. Mez.126:5-6.
126:4 eski gönencimize kavuştur Ya sürgünlerin tamamının geri dönmesi ya da eski zamanlardaki refaha tamamen kavuşulması. Negev’de suya kavuşan vadiler Kış yağmurlarıyla dolana dek yaz aylarını kupkuru geçiren su yatakları.
126:5-6 Tanrı, halkının dualarını yanıtlayacaktır.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş