Mezmurlar 101

101
101. Mezmur
Davut'un mezmuru
1Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım,
Seni ilahilerle öveceğim, ya RAB.
2Dürüst davranmaya özen göstereceğim,
Ne zaman geleceksin bana?
Temiz bir yaşam süreceğim evimde,
3Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim.
Tiksinirim döneklerin işinden,
Etkilemez beni.
4Uzak olsun benden sapıklık,
Tanımak istemem kötülüğü.
5Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni,
Katlanamam tepeden bakan, gururlu insana.
6Gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak,
Yanımda oturmalarını isterim;
Bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek.
7Hilekâr evimde oturmayacak,
Yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak.
8Her sabah ülkedeki kötüleri yok ederek
Bütün haksızları RAB'bin kentinden söküp atacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.101 Mezmur ikili bir girişle başlamaktadır (Mez.101:1-2a,2b3a). Mezmurun orta kıtasında (Mez.101:6) kralın “sadık insanlar” ve “dürüst yaşayanlar” hakkındaki vaatlerinden söz edilirken, öbür iki kıtada (Mez.101:3b5,7-8) ülkedeki “dönekleri” ve “kötüleri” reddetmesi konu edilir (bkz. mezmurların ortalanması hakkında Mez.6:6’ya ait not). Mezmur, kralın Tanrı’nın yönetimini örnek alarak adil bir yönetim için verdiği sözdür (bkz. 2Kr.23:3). Mezmurda verilen sözler, Davut’un soyundan gelen yüce Oğul olan Mesih aracılığı yla kusursuz biçimde yerine gelmiştir.
101:1 Sevgini ve adaletini Bkz. Mez.6:4; Mez.99:4 ve ilgili notlar; krş. Hoş.12:6; Zek.Hoş.7:9.
101:2 Dürüst Bkz. Mez.101:6; ayrıca bkz. Yar.17:1 ve ilgili not. evimde ‘Krallığımda’ anlamında (ayrıca bkz. Mez.101:7).
101:3-8 Kral, ayıplanmayacak bir yaşam ve yönetim ortaya koymaktadır.
101:4 sapıklık Dürüstlüğün karşıtı olarak belirtilmiştir (bkz. Özd.11:20; Özd.28:6).
101:5 Yok ederim Bkz. Mez.101:8; Mez.54:5; Mez.94:23. tepeden bakan, gururlu insana Bkz. Özd.21:4; Yşa.10:12; Yşa.31:23’e ait not.
101:6 Gözüm... üzerinde olacak Bkz. Mez.33:18; Mez.34:15. dürüst Bkz. Mez.101:2.
101:7 Bkz. Mez.101:3-4.
101:8 Her sabah Gayretle ve sabırla (bkz. Yer.21:12; Sef.3:5). Savaş zamanlarında düşmana sabaha karşı saldırıda bulunulurdu (bkz. Mez.46:6; Yşa.37:36; krş. Mez.94:14’e ait not; Mez.88:13; Mez.143:8). yok ederek Bkz. Mez.101:5. RAB’bin kentinden Bkz. Mez.46; 48; 87; ayrıca bkz. Mez.3:4’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş