Mezmurlar 53

53
53. Mezmur
(Mez.14)
Müzik şefi için - Mahalat[a] makamında
Davut'un Maskili
1 Akılsız içinden, “Tanrı yok!” der.
İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü,
İyilik eden yok.
2Tanrı göklerden bakar oldu insanlara,
Akıllı, Tanrı'ya yönelen biri var mı diye.
3Hepsi saptı,
Tümü yozlaştı,
İyilik eden yok,
Bir kişi bile!
4Suç işleyenler görmüyor mu?
Halkımı ekmek yer gibi yiyor,
Tanrı'ya yakarmıyorlar.
5Ama korkulmayacak yerde korkacaklar,
Çünkü Tanrı seni kuşatanların kemiklerini dağıtacak,
Onları reddettiği için hepsini utandıracak.
6Keşke İsrail'in kurtuluşu Siyon'dan gelse!
Tanrı halkını eski gönencine kavuşturunca,
Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.53 Kötülerin akılsızlığına ilişkin bir tanıklık olup Mez.14’e benzer (bkz. Mez.14’e ait not). İki mezmur arasındaki asıl fark, bu mezmurda “RAB” yerine “Tanrı” sözcüğünün kullanılmasıdır (ayrıca bkz. Mez.53:5’e ait not). Bu mezmur, Mez.49 ve 52’de söz edilen kibirli budalalarla ilgili ilave bir yorumdur.
Mez.53 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Mahalat Bir müzik terimi, büyük olasılıkla “nefesli sazlar”. Maskili Bkz. Mez.32 başlığa ait not.
53:1-4 Bkz. Mez.14:1-4’e ait notlar.
53:5 Mez.14’ün ana fikriyle aynıdır: Tanrı, halkına saldıran tanrısızları mahvedecektir. korkulmayacak yerde Güvenlikte ve güçlü olduklarını düşündükleri bir zamanda (Özd.28:1). kemiklerini dağıtacak Savaşta.
53:6 Bkz. Mez.14:7’ye ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş