Mezmurlar 150

150
150. Mezmur
1RAB'be övgüler sunun!
Kutsal yerde Tanrı'ya övgüler sunun!
Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun O'na!
2Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!
Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
3Boru çalarak O'na övgüler sunun!
Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!
4Tef ve dansla O'na övgüler sunun!
Saz ve neyle O'na övgüler sunun!
5Zillerle O'na övgüler sunun!
Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!
6Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!
RAB'be övgüler sunun!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

146:1-150:6 Bu beş mezmur, beş ilahiden oluşan son bir dizi (muhtemelen sürgün sonrası) olup hepsi de “RAB’be övgüler sunun!” haykırışlarıyla çevrilidir (bkz. Mez.106’ya ait not; ayrıca bkz. Mez.111-117). Mezmurlar Kitabı’nın bu son mezmurlarında topluluk önemli konuları seslendirmektedir: Siyon’un göksel Kralı’na (bkz. Mez.146:10; Mez.147:12; Mez.149:2), tüm yaratılışın yaratıcısı, sürdürücüsü ve Rabbi’ne (bkz. Mez.146:6; Mez.147:4,Mez.147:8-9,Mez.147:15-18; Mez.148:5-6); muhtaçların ve savunmasızların tek gerçek umuduna (bkz. Mez.146:5-9; Mez.147:2-3,Mez.147:6,Mez.147:11); halkına karşı birleşen dünyanın tüm güçleri karşı sında, nihai zafer kazanacakları güvencesini veren RAB’be (bkz. Mez.146:10; Mez.147:2,Mez.147:13-14; Mez.149:4-9) övgüler ve övgü çağrıları.
Mez.150 Bu son övgü çağrısında, konumdan temaya, orkestradan koroya doğru evreler halinde ve “Haleluya’larla” (övgüler sunun O’na) çevrelenmiş güçlü geçişler göze çarpmaktadır (bkz. Mez.146-150’ye ait not).
150:1 Tanrı’nın nerede övülmesi gerektiği belirtilir. Kutsal yerde Yeruşalim’de (çünkü tapınak oradaydı). Gücünü gösteren göklerde Bkz. Mez.19:1.
150:2 Tanrı’nın neden övülmesi gerektiği belirtilir (ayrıca bkz. Mez.15:4’e ait not). güçlü işleri Yaratması ve kurtarması (ayrıca bkz. Mez.28:5’e ait not).
150:3-5 Tanrı’nın nasıl övüleceği belirtilir: Tüm orkestra eşliğinde dans ederek.
150:6 Tanrı’yı kimin övmesi gerektiği belirtilir (ayrıca bkz. Mez.15:4’e ait not).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş