Mezmurlar 15

15
15. Mezmur
Davut'un mezmuru
1Ya RAB, çadırına kim konuk olabilir?
Kutsal dağında kim oturabilir?
2Kusursuz yaşam süren, adil davranan,
Yürekten gerçeği söyleyen.
3İftira etmez,
Dostuna zarar vermez,
Komşusuna kara çalmaz böylesi.
4Aşağılık insanları hor görür,
Ama RAB'den korkanlara saygı duyar.
Kendi zararına ant içse bile, dönmez andından.
5Parasını faize vermez,
Suçsuza karşı rüşvet almaz.
Böyle yaşayan asla sarsılmayacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.15 Tanrı’ya yaklaşmak isteyenlere verilen öğütler (bkz. Mez.24:3-6; Yşa.33:14-16). Mez.24’te de, bu yakınlaşma için ahlâksal paklığın gerekliliği belirtilir.
15:1 konuk olabilir... oturabilir Kâhin olarak RAB’bin tapınağına gitmekten söz edilmiyor (bkz. Mez.23:6; Mez.27:4-6; Mez.61:4; Mez.84:10; 2Sa.12:20). Kutsal Dağı’nda Bkz. Mez.2:6’ya ait not.
15:2-5 RAB’be yaklaşmak için sadece kurban sunmak yetmez; ahlâklı olmak da gereklidir (bkz. Çık.20:1-17; ayrıca bkz. Yşa.1:10-17; Yer.7:2-7; Hoş.6:6;Amo.5:14-15,Amo.5:21-24; Mik.6:6-8; Zek.Mik.7:9-10; Mik.8:16-17).
15:2 kusursuz Tanrı’ya ve antlaşmasına sadık kalarak sürdürülen bir yaşam (bkz. Mez.18:23; dürüst, Mez.101:2,Mez.101:6; temiz, Mez.119:1). Yürekten Bkz. Mez.5:9’a ait not.
15:4 RAB’den korkanlara RAB korkusu olanlar Kutsal Kitap’ta, RAB’bin kim olduğunun farkında olan, kendi öncelikli yaşam amaçlarının ne olduğunu bilen, RAB’bin kendisi için yaptıklarını unutmayan, RAB’bi onurlandıran ve yaşamlarını RAB’bin isteğine göre düzenleyen kişiler olarak tanımlanır (bkz. Yar.20:11’e ait not; Özd.1:7 ve ilgili not).
15:5 faize Bkz. Çık.22:25-27’ye ait not. sarsılmayacak Bkz. Mez.3:2’ye ait not; Mez.10:6,Mez.10:11,Mez.10:13.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş