Mika 6:6-8

6RAB'bin önüne ne ile çıkayım,
Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım?
O'nun önüne yakmalık sunuyla mı,
Bir yaşında danayla mı çıkayım?
7Binlerce koç sunsam,
Zeytinyağından on binlerce dere akıtsam,
RAB hoşnut kalır mı?
Suçuma karşılık ilk oğlumu,
İşlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu?
8Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi;
Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden
Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka
Tanrınız RAB sizden ne istedi?
Yeruşalim'in Suçu ve Cezası
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:6 Bkz. 1Sa.15:22; Mez.51:17; Yşa.1:11-15; Hoş.6:6 ve ilgili notlar.
6:7-8 Tanrı’ya makbul bir yaşamı tanımlayan bu sözlerde, dinsel gerekleri yerine getirmenin itaat olmadan bir yararı olmadığı vurgulanır (bkz. Yer.22:16; Hoş.6:6 ve ilgili notlar; krş. Yak.1:27). Mika burada çağdaşları olan peygamberlerin bildirilerinde de görülen temalara değinir (krş. “adil davranın”,Amo.5:24; “sadakati sevmenizden”, Hoş.6:6; “alçakgönüllülükle yolunda”, Yşa.29:19 ve bkz. ilgili notlar; ayrıca krş. Mat.23:23). alçakgönüllülükle İbranicesi’nden “dikkatlice” veya “bilgelikle” diye de çevrilebilir. Tanrınız RAB 3. ve 5. ayetlerde geçen “halkım” ifadesine bağlı bir anlamda kullanılır (bkz. Mik.6:3’e ait not).
6:1-16 Bu bölümde, RAB’bin İsrail’e karşı yasal şikayette bulunduğu bir mahkeme salonu tasvir edilir.

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş