Mika 6

6
Rab'bin Yargısı
1RAB'bin söylediğine kulak verin:
Kalkın, davanızı dağların önünde dile getirin.
Tepeler duysun sesinizi.
2Ey dağlar ve yeryüzünün sarsılmaz temelleri,
RAB'bin suçlamasını dinleyin.
Çünkü RAB halkından davacı,
İsrail'den şikâyetçi.
3“Ey halkım, sana ne yaptım?” diyor RAB,
“Sana nasıl yük oldum, yanıtla.
4 Seni Mısır'dan ben çıkardım,
Ben kurtardım seni kölelik diyarından.
Sana öncülük etsinler diye Musa'yı, Harun'u, Miryam'ı ben gönderdim.
5 Ey halkım, Moav Kralı Balak'ın neler öğütlediğini,
Beor oğlu Balam'ın onu nasıl yanıtladığını anımsa.
Şittim'den Gilgal'a dek olup biteni an.
Sizleri nasıl kurtardığımı o zaman anlayacaksın.”
6RAB'bin önüne ne ile çıkayım,
Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım?
O'nun önüne yakmalık sunuyla mı,
Bir yaşında danayla mı çıkayım?
7Binlerce koç sunsam,
Zeytinyağından on binlerce dere akıtsam,
RAB hoşnut kalır mı?
Suçuma karşılık ilk oğlumu,
İşlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu?
8Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi;
Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden
Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka
Tanrınız RAB sizden ne istedi?
Yeruşalim'in Suçu ve Cezası
9Dinleyin! RAB kente sesleniyor.
O'nun adından korkmak bilgeliktir.
Diyor ki, “Ey halk ve kent meclisi, dinleyin[a].
10Kötü adamların evleri
Haksızca kazanılmış servetlerle dolu,
Bilmiyor muyum sanıyorsunuz?
Eksik ölçek lanetlidir.
11Hileli terazi kullanan,
Torbasında eksik ağırlıklar olan adamı nasıl aklayayım?
12Kentin zenginleri zorba,
Halkı da yalancıdır.
Dillerinden aldatıcı sözler dökülür.
13Günahlarınızdan ötürü yıkımınızı,
Mahvınızı hazırladım bile.
14Yiyecek, ama doymayacaksınız.
Aç kalacak karnınız,
Biriktireceksiniz, ama saklayamayacaksınız.
Koruyabildiğinizi kılıçla yok edeceğim.
15Ekecek, ama biçemeyeceksiniz.
Zeytin ezecek, ama yağını sürünemeyeceksiniz.
Üzümü sıkacak, ama şarabını içemeyeceksiniz.
16 Kral Omri'nin buyruklarına,
Ahav soyunun kötü adetlerine uyduğunuz,
Onların törelerini izlediğiniz için sizi utanca boğacağım, yıkıma uğratacağım.
Halkım olarak aşağılanmaya dayanmak zorunda kalacaksınız.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1-2 dağlar ve yeryüzünün... temelleri Kalıcı olmalarından ve RAB’bin halkıyla yaptığı antlaşmaya tanıklık etmelerinden ötürü RAB’bin bu “dava”sına (bkz. Mik.6:1-16’ya ait not) tanık olarak çağrılırlar (bkz. Yas.32:1; Yşu.24:27; Yşa.1:2 ve ilgili not).
6:2 İsrail’den ‘Yahuda halkı’ anlamında (bkz. Mik.1:5’ e ait not).
6:3 halkım İsrail halkı, RAB’bin antlaşma yaptığı halktır ; bundan ötürü RAB ile halk arasında yakın ve derin bir ilişki söz konusudur (bkz. Çık.6:7; Çık.19:4-6 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25).
6:4 Seni Mısır’dan ben çıkardım Bkz. Çık.20:2 ve ilgili not. Musa’yı, Harun’u, Miryam’ı Bkz. Say.12:1-2; Say.12:2’ye ait not.
6:5 Balak’ın... Balam’ın Bkz. Say.22-24; Mik.22:8’e ait not. Şittim’den Gilgal’a Bkz. Say.25:1; Yşu.2:1; Yşu.3:1-4:25; Yşu.4:19 ve ilgili notlar. Sizleri nasıl kurtardığımı Bkz. 1Sa.12:7 ve ilgili not.
6:6 Bkz. 1Sa.15:22; Mez.51:17; Yşa.1:11-15; Hoş.6:6 ve ilgili notlar.
6:7-8 Tanrı’ya makbul bir yaşamı tanımlayan bu sözlerde, dinsel gerekleri yerine getirmenin itaat olmadan bir yararı olmadığı vurgulanır (bkz. Yer.22:16; Hoş.6:6 ve ilgili notlar; krş. Yak.1:27). Mika burada çağdaşları olan peygamberlerin bildirilerinde de görülen temalara değinir (krş. “adil davranın”,Amo.5:24; “sadakati sevmenizden”, Hoş.6:6; “alçakgönüllülükle yolunda”, Yşa.29:19 ve bkz. ilgili notlar; ayrıca krş. Mat.23:23). alçakgönüllülükle İbranicesi’nden “dikkatlice” veya “bilgelikle” diye de çevrilebilir. Tanrınız RAB 3. ve 5. ayetlerde geçen “halkım” ifadesine bağlı bir anlamda kullanılır (bkz. Mik.6:3’e ait not).
6:9 kente Yeruşalim’e. Ey halk ve kent meclisi, dinleyin Masoretik metinde “Ey halk, dinle ve onu kim atadı?” diye geçer.
6:11 Bkz. Lev.19:35; Özd.11:1 ve ilgili notlar; Hoş.12:7;Amo.8:5.
6:13 ötürü Bkz. Mik.2:3’e ait not.
6:14-15 Bkz. Hag.1:6 ve ilgili not.
6:1-16 Bu bölümde, RAB’bin İsrail’e karşı yasal şikayette bulunduğu bir mahkeme salonu tasvir edilir.
6:16 Omri’nin...Ahav 1Kr.16:25,1Kr.16:30’da, bu iki kralın kendilerinden önceki kralların hepsinden daha çok kötülük yaptıkları belirtilir.

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş