Amos 8:5

5Diyorsunuz ki,
“Yeni Ay Töreni geçse de tahılımızı satsak,
Şabat Günü geçse de buğdayımızı satışa çıkarsak.
Ölçeği[a] küçültüp fiyatı[b] yükseltsek,
Hileli tartı kullanıp
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:5 YeniAy... Şabat Günü Ticaretin, alışverişin durduğu resmi dinsel bayramlar (bkz. 2Kr.4:23). Ölçeği Efa, yaklaşık 22 lt’lik bir ölçektir. fiyatı Şekel, yaklaşık 11.5 gr’lık bir ağırlık taşı kadardır. Ölçeği küçültüp fiyatı yükseltsek, Hileli tartı Bkz. Lev.19:35; Özd.11:1 ve ilgili notlar; Hoş.12:7.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş