Mika 4

4
Rab'bin Dağı
(Yşa.2:1-4)
1RAB'bin Tapınağı'nın kurulduğu dağ,
Son günlerde dağların en yücesi,
Tepelerin en yükseği olacak.
Oraya akın edecek halklar.
2Birçok ulus gelecek,
“Haydi, RAB'bin Dağı'na,
Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım” diyecekler,
“O bize kendi yolunu öğretsin,
Biz de O'nun yolundan gidelim.
Çünkü yasa Siyon'dan,
RAB'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak.”
3 RAB halklar arasında yargıçlık edecek,
Uzaklardaki güçlü ulusların anlaşmazlıklarını çözecek.
İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri,
Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar.
Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak,
Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.
4 Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak.
Kimse kimseyi korkutmayacak.
Bunu söyleyen, Her Şeye Egemen RAB'dir.
5Bütün halklar ilahlarının izinden gitse bile,
Biz sonsuza dek Tanrımız RAB'bin izinden gideceğiz.
Yeruşalim Halkı Sürgünden Dönecek
6“Gün gelecek, düşkünü, sürgüne gönderip ezdiğim halkı
Bir araya getireceğim” diyor RAB,
7“Düşkünü yaşatacak,
Uzaklara sürülenleri güçlü bir ulus yapacağım.
Onları Siyon Dağı'nda bugünden sonsuza dek ben yöneteceğim.”
8Ve sen, sürünün gözcü kulesi olan ey Siyon Kenti'nin doruğu,
Eski egemenliğine kavuşacaksın.
Ey Yeruşalim, krallığını yeniden elde edeceksin.
9Neden öyle hıçkıra hıçkıra ağlıyorsun şimdi?
Doğuran kadın gibi neden acı çekiyorsun?
Kralın olmadığı için mi,
Öğütçün öldüğü için mi?
10Doğuran kadın gibi ağrı çek, acıyla kıvran, ey Siyon halkı.
Şimdi kentten çıkıp kırlarda konaklayacaksın.
Babil'e gidecek,
Orada özgürlüğe kavuşacaksın.
RAB seni orada kurtaracak düşmanlarının elinden.
11Ama şimdi birçok ulus sana karşı birleşti.
“Siyon murdar olsun,
Başına gelenleri gözlerimizle görelim” diyorlar.
12Ne var ki, RAB'bin ne düşündüğünü bilmiyorlar,
O'nun tasarılarını anlamıyorlar.
RAB onları harman yerinde dövülen buğday demetleri gibi
Cezalandırmak için topladı.
13RAB şöyle diyor:
“Ey Siyon halkı, kalk ve harmanı döv.
Çünkü seni demir boynuzlu,
Tunç tırnaklı boğalar kadar güçlü kılacağım.
Birçok halkı ezip geçecek,
Zorbalıkla elde ettikleri serveti, zenginlikleri bana,
Yeryüzünün sahibi olan Rab'be adayacaksın.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1-3 Bkz. Yşa.2:2-4 ve ilgili notlar.
4:4 asmasının, incir ağacının Tanrı’nın egemenliğindeki huzur ve güvenliğin ifadesidir (bkz. 1Kr.4:25; 2Kr.18:31; Zek.2Kr.3:10 ; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Tanrı’nın Egemenliği, s.1383). Kimse kimseyi korkutmayacak Krş. Sef.3:13.
4:5 RAB’bin izinden gideceğiz Bunun anlamı, RAB’bi kabul etmek, sevmek, itaat etmek ve O’na güvenmektir.
4:6 Gün gelecek Mesih’in ikinci gelişiyle başlayacak olan dönem söz konusudur (bkz. Mik.1:1; ayrıca bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20; Yoe.1:15’ e ait not).
4:7 Düşkünü... sürülenleri Yahuda halkını (bkz. Mik.2:12; ayrıca bkz. Yşa.1:9’ a ait not).
4:1-8 Mesih’in ikinci gelişinden önce gerçekleşecek olaylar (eskatolojik öngörü) anlatılmaktadır. Tapınak yıkılacak (Mik.3:12), ancak gelecekte çok daha görkemli biçimde yeniden inşa edilecek ve tüm ulusların tapınmak ve bilgilenmek için toplanacağı bir merkez olacaktır (bkz. Yşa.60. bölüm). Yahuda halkından RAB’be sadık kalanlar topraklarına geri dönecek ve Yeruşalim yeniden gönence kavuşacaktır (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
4:8 sürünün gözcü kulesi Yeruşalim ; Çoban Kral Davut’un kenti. Eski... kavuşacaksın Davut’un krallığının Mesih’le yeniden kurulacağı bildirilmektedir (bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail Kralı Kavramları, s.370).
4:9-10 Bundan sonraki üçlü ayet grupları ( Mik.4:9-10,Mik.4:11-13; Mik.5:1-4) sıkıntı dolu dönemi işaret eden “ş imdi” sözcüğüyle başlar ve gelecekteki gönenci (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212) müjdeleyen bir açıklamayla sona erer.
4:9-13 Peygamber Mika, Yahuda Krallığı’nın çökeceğini, İÖ 586’ da gerçekleşecek olan sürgünü, ayrıca İÖ 538’ de gerçekleşecek olan Yeruşalim’in yeniden inşa edilmesini bildirir. 11-13. ayetler, Yeruşalim’in başına gelen felaketlerden zevk alan düşmanların uğrayacağı gazapla ilgili peygamberlik içerir.

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş