Yoel 1:15

15 Eyvahlar olsun! Çünkü RAB'bin günü yakındır.
Her Şeye Gücü Yeten'in göndereceği yıkım gibi geliyor o gün.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:15 RAB’bin günü Bkz.Amo.5:18’e ait not; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260. Yoel Kitabı’nın ana temasıdır (Amo.2:1,Amo.2:11,Amo.2:31; Amo.3:14). Yoel’in yanı sıra Yeşaya (Amo.13:6,Amo.13:9), Hezekiel (Amo.13:5; Amo.30:3), Amos (Amo.5:18,Amo.5:20), Ovadya (15), Sefanya (Amo.1:7,Amo.1:14), Malaki (Amo.4:5) ve Zekeriya (Amo.14:1) da bu tanımlamayı yapar. Kimi zaman “o gün” diye de geçen bu tanımlama, bu kitapta söz edilen çekirgeler veyaAsurlular’ın istilası (bkz. Yoe.2:2’ye ait not; ayrıca bkz. İÖ 605’te yapılan Karkamış Savaşı, Yer.46:10-12) gibi olaylarla genel olarak Tanrı’nın tarihin akışına müdahalelerini anlatır. Özel olarak “RAB’bin günü”, hem dünyanın sonunda görülecek olan büyük sıkıntı dönemini (Va.6-19. bölümler) hem de İsa’nın ikinci gelişinden sonraki dönemi kapsar (Va.19:11-20:6; bkz. Mal.4:5; 1Se.5:2 ve ilgili not; 2Pe.3:10). “RAB’bin günü”’nde, (1) RAB düşmanları (RAB’be iman etmeyen herkes) karşısında zafer kazanarak onları cezalandıracak; (2) İsrail halkı büyük sıkıntı zamanında yargılanarak arındırıldıktan sonra (Yer.30:7; Zek.13. bölüm) huzura, güvenliğe kavuşacak ve kutsanacak; (3) RAB dünyanın gerçek hâkimi olduğunu gösterecek ve bütün insanlar O’nun RAB olduğunu görecektir (bkz. Amo.8:9’a ait not; Yşa.2:11, 17,20). Her Şeye Gücü Yeten’in... yıkım Bkz. Yşa.13:6 ve ilgili not.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş