Yoel 2

2
Çekirge Ordusu
1Siyon'da boru çalın,
Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın.
Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin.
Çünkü RAB'bin günü çok yaklaştı, geliyor.
2 Zifiri karanlık bir gün olacak,
Bulutlu, koyu karanlık bir gün.
Dağların üzerine çöken karanlık gibi
Kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu[a] geliyor.
Böylesi hiçbir zaman görülmedi,
Kuşaklar boyu da görülmeyecek.
3Önlerini ateş kavuruyor,
Artları alev alev.
Önlerinde Aden bahçesi gibi uzanan topraklar
Artlarında ıssız çöllere dönüyor.
Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor.
4 Atlara benziyorlar,
Savaş atları gibi koşuyorlar.
5Savaş arabalarının, anızı yiyip bitiren alevlerin
Çıkardığı gürültüye benzer bir sesle,
Savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi
Sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar.
6 Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor;
Herkesin beti benzi soluyor.
7Yiğitler gibi saldırıyorlar,
Askerler gibi surları aşıyorlar.
Dosdoğru ilerliyorlar,
Yollarından sapmadan.
8İtişip kakışmadan,
Her biri kendi yolundan yürüyor.
Savunma hatlarını yarıp geçiyorlar,
Sırayı bozmadan.
9Kente doğru koşuşuyor,
Surların üzerinden aşıyorlar.
Evlere tırmanıyor ve hırsız gibi
Pencerelerden içeri süzülüyorlar.
10 Yeryüzü önlerinde sarsılıyor,
Gökyüzü titriyor;
Güneş ve ay kararıyor,
Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.
11 RAB ordusunun başında gürlüyor.
Sayısızdır O'nun orduları
Ve buyruğuna uyan güçlüdür.
RAB'bin o büyük günü ne korkunçtur!
O güne kim dayanabilir?
Rab'be Dönün
12RAB diyor ki,
“Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak
Bütün yüreğinizle bana dönün.
13 Giysilerinizi değil,
Yüreklerinizi paralayın
Ve Tanrınız RAB'be dönün.
Çünkü RAB lütfeder, acır,
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir,
Cezalandırmaktan vazgeçer.
14Kim bilir, belki size acır da kararından döner.
Ardında bereket bırakır.
O zaman O'na tahıl ve şarap sunuları sunarsınız.
15“Siyon'da boru çalın,
Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın.
16Halkı toplayın, topluluğu kutsal kılın,
Yaşlıları bir araya getirin.
Çocukları, hatta emzikte olanları toplayın.
Güvey odasından, gelin gerdeğinden çıkıp gelsin.
17Kâhinler, RAB'bin hizmetkârları,
Tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp,
‘Ya RAB, halkını esirge’ diye yalvarsınlar.
‘Mirasın olan halkının aşağılanmasına izin verme,
Uluslar onunla alay etmesin.
Halklar arasında neden,
Onların Tanrısı nerede? densin?’ ”
Rab'bin Yanıtı
18O zaman RAB halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek.
19Halkına şöyle yanıt verecek:
“Bakın, size tahıl, yeni şarap
Ve zeytinyağı vereceğim,
Bunlara doyacaksınız.
Artık ulusların sizi aşağılamasına izin vermeyeceğim.
20Kuzeyden gelen çekirge ordusunu[b] sizden uzaklaştıracağım,
Kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim.
Önden gidenleri Lut Gölü'ne,
Arkadan gelenleri Akdeniz'e süreceğim.
Leşleri kokacak,
Kokuları göklere yükselecek.
Çünkü korkunç şeyler yaptılar.
21“Ey toprak, korkma, sevinçle coş!
Çünkü RAB büyük işler yaptı.
22Ey kır hayvanları, korkmayın!
Çünkü otlaklar yeşeriyor.
Ağaçlar meyvelerini yükleniyor,
İncir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor.
23Ey Siyon halkı,
Tanrınız RAB'de sevinç bulun, coşun.
İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor[c];
Daha önce olduğu gibi,
İlk ve son yağmurları yağdırıyor.
24Harman yeri tahılla dolacak.
Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak.
25Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge ordusunun,
Olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış çekirgenin,
Yavrunun ve genç çekirgenin
Size kaybettirdiği yılları geri vereceğim.
26Bol bol yiyip doyacak
Ve sizin için harikalar yaratan
Tanrınız RAB'bin adını öveceksiniz.
Halkım bir daha utandırılmayacak.
27Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım,
Tanrınız RAB benim, başka biri yok.
Halkım bir daha utandırılmayacak.”
Rab'bin Günü
28 “Ondan sonra bütün insanların üzerine
Ruhum'u dökeceğim.
Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.
Yaşlılarınız düşler,
Gençleriniz görümler görecek.
29O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhum'u dökeceğim.
30Göklerde ve yeryüzünde,
Kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim.
31 RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce
Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek.
32 O zaman RAB'bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.
RAB'bin dediği gibi,
Siyon Dağı'nda ve Yeruşalim'de kurtulup
Sağ kalanlar arasında
RAB'bin çağıracağı kimseler olacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Siyon’da Yeruşalim’de (bkz. Yoe.2:15; Yoe.3:17,Yoe.3:21; ayrıca bkz. Mez.48 ve ilgili notlar). Yeruşalim, Yahuda Krallığı’nın başkentiydi. boru Bkz. Yoe.2:15. Koç veya boğa boynuzundan yapılan borunun güçlü sesi, yaklaşmakta olan tehlikeyi haber verirdi (bkz. Yer.4:5; Hez.33:3 ; Amo.3:6). RAB’bin günü Bkz. Yoe.1:15; Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20 ve ilgili notlar.
2:2 karanlık bir gün Peygamberlerin “RAB’bin günü” için kullandıkları yaygın bir tanımlama (bkz. Yoe.1:15’e ait not; Yşa.50:3; Yşa.59:9; Yer.2:6; Yer.13:16; Ağı.3:6; Hez.34:12 ve ilgili notlar). Çekirgelerin gökyüzünde büyük sürüler halinde geçip güneş ışığını kapatarak geçici bir karanlığa sebep olmasından yola çıkılarak yapılan bir benzetmedir (bkz. Amo.5:18 ve ilgili not; Sef.1:15). çekirge ordusu İfadenin İbranicesi’nde sadece “ordu” sözcüğü geçer.
2:3 Aden bahçesi Bkz. Yar.2:8,Yar.2:15; krş. Yşa.51:3; Hez.31 :8-9, 16,18; Yşa.36:35.
2:9 Evlere tırmanıyor Mısır’da görülen çekirge belasında olduğu gibi (Çık.10:6).
2:10 Yeryüzü... sarsılıyor Bkz. Mez.68:8; Mez.77:18; Yşa.24:18-20; Yer.4:24; Amo.8:8; Nah.1:5-6. Gökyüzü titriyor Bkz. 2Sa.22:8; Yşa.13:13; Hag.2:6,Hag.2:21; İbr.12:26-28. kararıyor Bkz. Yoe.1:15 ve Yoe.2:2’ye ait notlar.
2:1-11 Bazı yorumculara göre, bu ayetlerde gerçek ve ikinci bir çekirge istilasından söz edilmektedir. Bazı yorumculara göre ise, burada bir düşman ordusunun yakın tarihte gerçekleştireceği istila tasvir edilmektedir (örn.Asurlular, bkz. Yoe.1:15’e ait not). Bazı yorumcular ise, buradaki tasvir bu iki seçenekten hangisi olursa olsun, Mesih’in gelişinden önce yaşanacak büyük sıkıntı döneminin bildirildiğini savunur.
2:3-11 Şiir biçimindeki metnin bu kısmında yapılan güçlü vurgular, aktarılmak istenen savaş durumuna uygundur (bkz. Nah.3:1-3).
2:11 Krş. Sef.1:14; ayrıca krş. Yoe.2:31; Yoe.3:14; Mal.4:1,Mal.4:5. Tıpkı Yeş aya’nınAsurlular’ı (Yşa.10:5), Yeremya’nın Babilliler’i (Yer.25:9; Yer.43:10) RAB’bin silahı olarak tanımlamalarına benzer ş ekilde, Yoel de çekirgeleri (ancak krş. Yoe.2:1-11’e ait not) RAB’bin ordusu olarak görmektedir (krş. örn. Yşu.5:14; Mez.68:17; Hab.3:8-9). gürlüyor Bkz. Yoe.3:16 ve ilgili not. büyük... korkunçtur “Korkunç” ifadesi İbranice’de kimi zaman ‘heybetli’veya ‘müthiş’anlamına gelir (bkz. Yas.7:21; Yas.10:21; Mez.106:21-22) ve bu iki kavram Eski Antlaşma’da genellikle birbiriyle ilişkilidir. “RAB’bin günü”nü tanımlarken sıklıkla birlikte kullanılırlar (bkz. Yoe.2:31; Mal.4:5). kim dayanabilir? Bkz. Nah.1:6 ve ilgili not; Mal.3:2; Va.6:17. RAB’be yönelmekten başka bir kurtuluş yoktur.
2:13 Yüreklerinizi paralayın Bkz. Mez.51:17 ve ilgili not. lütfeder... sevgisi engindir Bkz. Çık.34:6-7’ye ait not; ayrıca bkz. Yas.4:31; Mik.7:18.
2:15 boru Yoe.2:1’de olduğu gibi uyarı amacıyla değil, dinsel bir toplantıya çağrıda bulunma amacıyla çalınır (bkz. Lev.23:24; Lev.25:9; Yşu.6:4-5; 2Ta.15:14; Mez.98:6 ve ilgili not). Oruç... toplantı Bkz. Yoe.1:14’e ait not.
2:16 Kitabın 1. bölümünde yapılan yas tutma çağrısında olduğu gibi, toplumun her kesimi dua etmeye çağrılır. topluluğu Sözcüğün İbranicesi, burada olduğu gibi, çoğu zaman dinsel topluluk anlamında kullanılır (bkz. Say.16:3; 2Ta.30:2,2Ta.30:4,2Ta.30:23-25; Mik.2:5). Yaşlıları Bkz. Yoe.1:2’ye ait not. gerdeğinden Mişna’da kaydedilmiş Yahudi geleneklerine göre, hem damat hem de gelin düğün gününde günlük dinsel gerekleri yerine getirmekten muaftır (krş. Yas.25:4). Oysa yaşananlar o kadar çok acı olacaktır ki, hiç kimse bu muafiyetten yararlanmayacaktır.
2:12-17 Yoel Kitabı’nın ilk yarısı, ilk ayetlerdeki yas tutma ve dua çağrısıyla dengeli biçimde (Yoe.1:2-14) tövbe (“dönün”, Yoe.2:12-13; bkz. Hoş.14:1) ve dua (Hoş.2:17) çağrısıyla sona erer.
2:17 Mirasın İsrail sonsuza dek RAB’be aittir, çünkü RAB bu ulusu, seçtiği bir adamın soyuyla oluşturmuştur (bkz. Çık.34:9; Yas.4:37 ve ilgili not; Mez.33:12; Yer.3:19 ve ilgili not). RAB’be ait olan Yahudalılar, bütün dünyanın önünde RAB’bin onuruna leke sürülmemesi için yakarmalıydı (bkz. Çık.32:12; ayrıca bkz. Say.14:13; Yşu.7:9). alay Bkz. 1Kr.9:7. Onların Tanrısı nerede? Bkz. Mez.115:2 ve ilgili not.
2:18 Buradan itibaren çekirgelerin yol açtığı yıkımdan değil, RAB’bin tövbekâr halkına sağlayacağı bereketlerden söz edilmeye başlanır. Bu ayetteki fiiller İbranice’de geçmiş zamanlıdır ve iki anlama gelebilir: (1) Halkın Yoel’in çağrısı üzerine tövbe etmesinin ardından, RAB onlara bolluk sağlayarak tövbe ve yakarışlarını yanıtlamıştır. (2) RAB’bin gelecekte halkını kutsayacağı o kadar kesindir ki, şimdiden verilmiş gibi görülmektedir. esirgeyecek Bkz. Çık.12:11’e ait not. RAB, halkının duasını (Çık.2:17) yanıtlayacaktır.
2:19 tahıl, yeni şarap Ve zeytinyağı Bkz. Yoe.1:10’a ait not.
2:20,25 çekirge ordusu Bkz. Yoe.2:2’ye ait not.
2:20 Kuzeyden gelen... ordusu Eski çağlarda düşmanın denizden veya çölden saldırması zor olduğu için, İsrail coğrafi konumu itibariyle yalnızca güneyden (Mısır’dan) ve kuzeyden (Asur ve Babil’den) gelen saldırılara açıktı. Çekirge sürüleri, burada İsrail’in düşmanlarının oluşturduğu dev bir orduyu simgelemektedir.
2:21-23 RAB, yas ve tövbe çağrısına itaatkâr şekilde yanıt veren halkını tekrar kutsayacağını vaat ediyor.
2:24 Harman yeri Bkz. Rut.1:22’ye ait not. tekneleri Türlü işlerde (burada yiyecekleri muhafaza etmede) kullanılmak üzere çoğunlukla ağaç veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap (bkz. Hag.1:15-16’ya ait not).
2:25 Bkz. Yoe.1:4 ve ilgili not.
2:26 harikalar Bu ifadeyle halka, RAB’bin Mısır’da pek çok mucize gerçekleştirdiği hatırlatılarak (bkz. Çık.3:20 ve ilgili not) bunları yeniden yapacak güçte olduğunun güvencesi verilir.
2:27 İsrail Muhtemelen Yoe.3:2,Yoe.3:16’da olduğu gibi, hem kuzeydeki hem güneydeki krallığı kapsar. Tanrınız RAB benim Bu özel ifade, Tanrı ile kendi seçtiği ve antlaşma yaptığı İsrail halkı arasındaki ilişkiyi anlatır (bkz. Yar.12:1-3 ve ilgili not). başka biri yok Bkz. Yas.4:35’e ait not.
2:28 Ondan sonra Vaat edilen yenilenme (Yoe.2:18-27) döneminden sonra, Mesih çağında (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212). bütün insanların Böylece Musa’nın dileği gerçekleşecektir (bkz. Say.11:29 ve ilgili not). Petrus bu ayetteki “bütün insanlar” ve Say.2:32’deki “herkes” ifadelerini, Kutsal Ruh’a ve kurtuluşa kavuşacak olan (krş. Rom.11:11-24) öteki uluslardan halkları (“uzaktakilerin hepsi”, Elç.2:39; ayrıca bkz. Elç.2:17’ye ait not) tanımlamak için kullanır. Ruhum’u dökeceğim Bkz. Yoe.2:29; Yşa.32:15; Yşa.44:3; Hez.39:29 ve ilgili not; Zek.Hez.12:10-13:1. Peygamberlik kitaplarında “Kutsal Ruh’un İsrail’e verilmesi”yle ilgili ifadeler, İsrail halkının gönence kavuşturulmasının göstergesi olarak yer alır (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
2:30 Kan Savaşlarda akıtılan kan. ateş ve duman RAB’bin, varlığını orada belirgin şekilde göstermesinin bir yolu (bkz. Yar.15:17 ve ilgili not; Çık.19:16-18).
2:30-31 Bu kozmik olaylar sık sık “RAB’bin günü” ile ilişkilendirilir (bkz. Yoe.1:15 ve Yoe.2:2’ye ait notlar ; Yşa.13:9-10,Yşa.13:13; Yşa.34:4; Mat.24:29; Va.6:12-13).
2:31 RAB’bin büyük ve korkunç günü Bkz. Yoe.2:11; Yoe.1:15 ve ilgili notlar. kararacak Bkz. Yoe.2:2 ve ilgili not.
2:28-32 Yoel’in peygamberliği, öncelikle İsrail halkına ve İsa Mesih’in ikinci gelişine yöneliktir. Pentikost Günü’nde (Kutsal Ruh’un verilmesiyle) bu peygamberlik kısmen gerçekleşmiştir (bkz. ‘bütün uluslar’la ilgili vaat, Yar.12:1-3; Elç.2. bölüm).
2:32 RAB’bi adıyla çağıran ‘RAB’be yakaran’ anlamında (bkz. Yar.4:26; Yar.12:8; Mez.116:4; krş. Elç.2:21; Rom.10:9-13 ve ilgili notlar). kurtulacak RAB’bin gazabından esirgenecek (bkz. Mat.24:13). Sağ kalanlar Bkz. Yşa.1:9’a ait not; Zek.Yşa.13:8-9 ve ilgili notlar; Yşa.14:2.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş