Rut 1:22

22İşte Naomi, Moavlı gelini Rut'la birlikte Moav topraklarından böyle döndü. Beytlehem'e gelişleri, arpanın biçilmeye başlandığı zamana rastlamıştı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:22 Moavlı gelini Rut’la Rut’un, İsrailliler arasında pek hoş görülmeyen bir halktan geldiği anımsatılıyor (Rut.2:2,Rut.2:6,Rut.2:21; Rut.4:5,Rut.4:10; bkz. Rut.1:4’e ait not; Rut.2:10). Biçilmeye başlandığı Biçim mevsimi nisan ile mayıs aylarıydı (önce arpa, birkaç hafta sonra da buğday; bkz. Rut.2:23). Ürün kaldırma süreci şöyleydi:(1) Olgunlaşan ekinler biçilir (Yas.23:25; Yer.50:16; Yoe.3:13)-bu genellikle erkekler tarafından yapılırdı; (2) ekinler demetler halinde toplanırbu da genellikle kadınlar tarafından yapılırdı ; (3) tarlada kalan artıklar toplanır (Yoe.2:7); (4) demetler harman yerine taşınırbu da katırlar ve öküz arabalarıyla yapılırdı (Amo.2:13); (5) harman öküzle dövülür (Yas.25:4; Hoş.10:11)-bu işlem keskin dişli harman döveniyle (Yşa.41:15; Amo.1:3) ya da araba tekerlekleriyle yapılırdı (Yşa.28:28); (6) ekin yabayla savrulur (Yer.15:7)-genellikle öğleden sonra esen rüzgârda savrulan harmanın çöpüyle taneleri birbirinden ayrılırdı (Mez.1:4), yerde sadece taneler kalırdı; (7) taneler kalburla elenir (Amo.9:9) ve her tür yabancı maddeden ayrılırdı ; (8) elenmiş ürün depolanmak üzere çuvallara doldurulurdu (Yar.42-44. bölümler). Harman yerleri dikkatlice seçilirdi ; düz, sert ve rüzgâra açık alanlar tercih edilirdi. Naomi ile Rut’un, Beytlehem’e biçim mevsiminin başladığı zaman varmaları, Naomi’nin eski durumuna kavuşacağının ilk işaretidir.Arpa biçimi zamanının belirtilmesi, Rut ile Boaz’ın ekin tarlalarında tanışması olayına geçiş sağlar.

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş