Rut 3

3
Rut ile Boaz
1Kaynanası Naomi bir gün Rut'a, “Kızım, iyiliğin için sana rahat edeceğin bir yer aramam gerekmez mi?” dedi. 2“Hizmetçileriyle birlikte bulunduğun Boaz akrabamız değil mi? Bak şimdi, bu akşam Boaz harman yerinde arpa savuracak. 3Yıkan, kokular sürün, giyinip harman yerine git. Ama adam yemeyi içmeyi bitirene dek orada olduğunu belli etme. 4Adam yatıp uyuduğunda, nerede yattığını belle; sonra gidip onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldır ve oracıkta yat[a]. Ne yapman gerektiğini o sana söyler.”
5Rut ona, “Söylediğin her şeyi yapacağım” diye karşılık verdi. 6Harman yerine giderek kaynanasının her dediğini yaptı.
7Boaz yiyip içti, keyfi yerine geldi. Sonra harman yığınının dibinde uyumaya gitti. Rut da gizlice yaklaştı, onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldırıp yattı. 8Gece yarısı adam ürktü; yattığı yerde dönünce ayaklarının dibinde yatan kadını ayrımsadı.
9Ona, “Kimsin sen?” diye sordu.
Kadın, “Ben kölen Rut'um” diye yanıtladı. “Kölenle evlen[b]. Çünkü sen yakın akrabamızsın” dedi.
10Boaz, “RAB seni kutsasın, kızım” dedi. “Bu son iyiliğin, ilkinden de büyük. Çünkü yoksul olsun, zengin olsun, gençlerin peşinden gitmedin. 11Ve şimdi, korkma kızım; her istediğini yapacağım. Bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor. 12 Yakın akrabanız olduğum doğrudur. Ama benden daha yakın biri var. 13Geceyi burada geçir. Sabah olduğunda eğer adam senin için akrabalık görevini yaparsa ne âlâ, varsın yapsın. Ama o, akrabalık görevini yapmak istemezse, yaşayan RAB'be ant içerim ki, bu görevi ben üstlenirim. Sen sabaha kadar yat.”
14Böylece Rut sabaha kadar Boaz'ın ayakları dibinde yattı. Ama ortalık insanların birbirini seçebileceği kadar aydınlanmadan önce kalktı. Çünkü Boaz, ‘Harman yerine kadın geldiği bilinmemeli’ demişti.
15Boaz Rut'a, “Sırtındaki şalı çıkar, aç” dedi. Rut şalı açınca Boaz içine altı ölçek arpa boşaltıp onun sırtına yükledi. Sonra Rut kente döndü.
16Rut geri dönünce kaynanası, “Nasıl geçti kızım?” diye sordu.
Rut, Boaz'ın kendisi için yaptığı her şeyi anlattı. 17Sonra ekledi: “ ‘Kaynanana eli boş dönme’ diyerek bana bu altı ölçek arpayı da verdi.”
18Naomi, “Kızım, bu işin ne olacağını öğreninceye kadar evde kal” dedi. “Çünkü Boaz bugün bu işi bitirmeden rahat edemeyecek.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:2 Harman mevsiminde, tarla sahibi ile adamları, geceyi harman yerinde geçirerek ürünleri hırsızlara karşı korurlar, geceleri de eğlenceler düzenlerlerdi (Rut.3:14; Yşa.9:3; Yşa.16:9-10; Yer.48:33).
3:3 Naomi Rut’un bir gelin gibi hazırlanmasını istemektedir (bkz. Hez.16:9-12).
3:4 ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldır Rut’un bu hareketi evlilik teklifi sayılıyordu (bkz. Rut.1:11). Naomi’nin Rut’a verdiği öğüt, Boaz’ın yakın akrabalık sorumluluğunu yerine getirmesini sağlamaya yönelikti. Perez’in annesi Tamar da (Rut.4:12), yakın akrabalık yasasına göre evlilikle sağlanan korunmayı talep etmişti (Yar.38:13-30).
3:9 Kölenle evlen İbranice’den birebir çevirisi: “köleni eteğinle ört” (bkz. Hez.16:8). Rut bu şekilde Boaz’a yakın akrabalık sorumluluğunu hatırlatır. Tarlada Rut’u RAB’bin koruyucu kanatları altına teslim eden Boaz (Hez.2:12), bu korumayı sağlayacak kişi olmaya çağrılmaktadır.
3:10 iyiliğin, ilkinden de büyük Bkz. Rut.2:11; Rut.2:20’ ye ait not.
3:11 erdemli bir kadın Bkz. Özd.31:10. “Erdemli bir karakteri” tanımlayan İbranice sözcük, Özd.2:1’ de Boaz için “varlıklı” diye çevrilmiştir. Böylece, Rut ile Boaz’ın tanımlamaları arasında bir denge kurulmuştur.
3:12 benden daha yakın biri var Boaz’ın, Rut’un eski kocasıyla (Mahlon) akrabalık derecesi belirtilmemiştir (bkz. Rut.2:20’ye ait not). Naomi, Boaz’ın Rut’u korumaya istekli olduğunu gördüğü için Rut’u Boaz’a yönlendirmişti. Boaz, Kutsal Yasa’nın gereklerini dikkate alarak önceliği en yakın akrabaya verir.
3:15 Bkz. Rut.2:15 ve ilgili not.
3:17 eli boş Yokluk ile varlık teması bir kere daha vurgulanır (bkz. Rut.1:21’e ait not).

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş