Rut 2

2
Rut'la Boaz'ın Karşılaşması
1Naomi'nin Boaz adında bir akrabası vardı. Kocası Elimelek'in boyundan olan Boaz, ileri gelen, varlıklı bir adamdı.
2 Bir gün Moavlı Rut, Naomi'ye şöyle dedi: “İzin ver de tarlalara gideyim, iyiliksever bir adamın ardında başak devşireyim.”
Naomi, “Git, kızım” diye karşılık verdi.
3Böylece Rut gidip tarlalarda, orakçıların ardında başak devşirmeye başladı. Bir rastlantı sonucu, kendini Elimelek'in boyundan Boaz'ın tarlasında buldu.
4Bu arada Beytlehem'den gelen Boaz orakçılara, “RAB sizinle olsun” diye seslendi.
Onlar da, “RAB seni kutsasın” karşılığını verdiler.
5Boaz, orakçıların başında duran adamına, “Kim bu genç kadın?” diye sordu.
6Orakçıların başında duran adam şu karşılığı verdi: “Naomi ile birlikte Moav topraklarından gelen Moavlı genç kadın budur. 7Bana gelip, ‘İzin ver de başak devşireyim, orakçıların ardından gidip demetlerin arasındaki artıkları toplayayım’ dedi. Sabahtan şimdiye kadar tarlada çalışıp durdu, çardağın altında pek az dinlendi.”
8Bunun üzerine Boaz Rut'a, “Dinle, kızım” dedi, “Başak devşirmek için başka tarlaya gitme; buradan ayrılma. Burada, benim hizmetçi kızlarla birlikte kal. 9Gözün, orakçıların biçtiği tarlada olsun; kızların ardından git. Sana ilişmesinler diye adamlarıma buyruk verdim. Susayınca var git, kuyudan çektikleri suyla doldurdukları testilerden iç.”
10Rut eğilip yüzüstü yere kapandı. Boaz'a, “Bir yabancı olduğum halde bana neden yakınlık gösteriyor, bu iyiliği yapıyorsun?” dedi.
11Boaz şöyle karşılık verdi: “Kocanın ölümünden sonra kaynanan için yaptığın her şey bana bir bir anlatıldı. Anneni babanı, doğduğun ülkeyi bıraktın; önceden hiç tanımadığın bir halkın arasına geldin. 12RAB yaptıklarının karşılığını versin. Kanatları altına sığınmak için kendisine geldiğin İsrail'in Tanrısı RAB seni cömertçe ödüllendirsin.”
13Rut, “Bana çok iyi davrandın, efendim” dedi. “Kölelerinden biri olmadığım halde, söylediğin sözlerle beni teselli ettin, yüreğimi okşadın.”
14Yemek vakti gelince Boaz Rut'a, “Buraya yaklaş, ekmek al, pekmeze batırıp ye” dedi.
Rut varıp orakçıların yanına oturdu. Boaz ona kavrulmuş başak verdi. Rut bir kısmını yedikten sonra doydu, birazını da artırdı. 15Başak devşirmek için kalkınca, Boaz adamlarına, “Demetler arasında da başak devşirsin, ona dokunmayın” diye buyurdu. 16“Hatta onun için demetlerden başak ayırıp yere bırakın da devşirsin. Sakın onu azarlamayın.”
17Böylece Rut akşama dek tarlada başak devşirdi. Devşirdiği başakları dövünce bir efa kadar arpası[a] oldu. 18Bunu yüklenip kente döndü. Devşirdiklerini gören kaynanasına ayrıca, tarlada doyduktan sonra artırdığı başakları da çıkarıp verdi.
19Naomi, “Bugün nerede başak devşirdin, nerede çalıştın?” diye sordu. “Sana bunca yakınlık göstermiş olan her kimse, kutsansın!”
Rut tarlasında çalıştığı adamdan söz ederek kaynanasına, “Bugün tarlasında çalıştığım adamın adı Boaz” dedi.
20 Naomi gelinine, “RAB, sağ kalanlardan da ölmüşlerden de iyiliğini esirgemeyen Boaz'ı kutsasın” dedi. Sonra ekledi: “O adam akrabalarımızdan, yakın akrabalarımızdan[b] biridir.”
21Moavlı Rut şöyle konuştu: “Üstelik bana, ‘Adamlarım bütün biçme işini bitirinceye kadar onlarla birlikte kal’ dedi.”
22Naomi, gelini Rut'a, “Kızım, onun kızlarıyla gitmen daha iyi. Başka bir tarlada sana zarar gelebilir” dedi.
23Böylece Rut arpa ile buğday biçimi sonuna kadar Boaz'ın hizmetçi kızlarından ayrılmadı; başak devşirip kaynanasıyla oturmaya devam etti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Boaz İsa’nın her iki soyağacında da Boaz’ın adı geçer (Mat.1:5; Luk.3:32). akrabası Boaz’ın varlığı, Naomi için kocasının aile soyunu sürdürebileceğine dair bir umut işaretidir (bkz. Rut.2:20’ ye ait not).
2:2 İzin ver de... gideyim Dul ve yabancı bir kadın olan Rut, kendisini gözetecek biri olmaksızın tarlada çalışmaya razı olmuştur. ardında başak devşireyim Kutsal Yasa, ekin artıklarının yoksullara, yabancılara, dul ve yetimlere bırakılmasını buyuruyordu (Lev.19:9; Lev.23:22; Yas.24:19). Böylelikle bu kişiler çalışabilir ve başkalarına bağımlı olmadan kendi geçimlerini sağlayabilirlerdi.
2:3 Bir rastlantı sonucu RAB’bin amacı doğrultusunda gerçekleşen bir tanışmaydı (Rut.2:19-20).
2:4 Boaz’ın orakçılarla arasındaki bu konuşma, onun hem saygın hem de RAB’be bağlı biri olduğunu gösterir.
2:9 kızların ardından git Erkekler ekini biçer, arkalarından gelen kadın hizmetkârlar da ekini demet haline getirirlerdi. Bu kadınların arkasından giden Rut, tarlada kalan artıkları topluyordu (bkz. Rut.2:2’ye ait not). Sana ilişmesinler Boaz’ın bu kısa uyarısı, Rut’un nasıl bir riske atıldığını ve Boaz’ın onu gözettiğini ortaya koyar.
2:11 kaynanan için yaptığın Rut’un kimsesiz kalmış kaynanasına bağlılığı kitabın ana temalarındandır.
2:12 Kanatları altına Bkz. Mez.36:8; Mez.61:5; Mat.23:37; ayrıca bkz. Rut.3:9’a ait not.
2:13 Kölelerinden Alçakgönüllülük ifadesi.
2:15 adamlarına... buyurdu Boaz, Kutsal Yasa’nın gerektirdiğinden de fazlasını yaparak Rut’un emeğinin karşılığını bolca almasını sağlar (bkz. Rut.3:15).
2:17 Sırık veya sopayla dövülerek devşirilebilecek kadar az miktardaydı. bir efa Bir erkeğin bir ayda elde ettiği miktardı.
2:20 iyiliğini esirgemeyen Boaz, RAB’bin halkıyla yaptığı antlaşmanın gereklerinden biri olan “iyiliği” (bkz. “hesed”, Yer.2:2’ye ait not) yabancı bir kadın olan Rut’a da göstermiştir (ayrıca krş. Rut’un davranışı, Yer.3:10). yakın akrabalarımızdan Terimin İbranicesi “goel”, ailenin muhtaç kalan üyelerini korumakla yükümlü yakın akraba anlamına gelir (bkz. Giriş). Olan biteni kavrayan Naomi’nin yüreğinde umudun canlandığı bu an, olayların dönüm noktasıdır.

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş