Rut 2:2

2 Bir gün Moavlı Rut, Naomi'ye şöyle dedi: “İzin ver de tarlalara gideyim, iyiliksever bir adamın ardında başak devşireyim.”
Naomi, “Git, kızım” diye karşılık verdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:2 İzin ver de... gideyim Dul ve yabancı bir kadın olan Rut, kendisini gözetecek biri olmaksızın tarlada çalışmaya razı olmuştur. ardında başak devşireyim Kutsal Yasa, ekin artıklarının yoksullara, yabancılara, dul ve yetimlere bırakılmasını buyuruyordu (Lev.19:9; Lev.23:22; Yas.24:19). Böylelikle bu kişiler çalışabilir ve başkalarına bağımlı olmadan kendi geçimlerini sağlayabilirlerdi.

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş