Rut 2:20

20 Naomi gelinine, “RAB, sağ kalanlardan da ölmüşlerden de iyiliğini esirgemeyen Boaz'ı kutsasın” dedi. Sonra ekledi: “O adam akrabalarımızdan, yakın akrabalarımızdan[a] biridir.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:20 iyiliğini esirgemeyen Boaz, RAB’bin halkıyla yaptığı antlaşmanın gereklerinden biri olan “iyiliği” (bkz. “hesed”, Yer.2:2’ye ait not) yabancı bir kadın olan Rut’a da göstermiştir (ayrıca krş. Rut’un davranışı, Yer.3:10). yakın akrabalarımızdan Terimin İbranicesi “goel”, ailenin muhtaç kalan üyelerini korumakla yükümlü yakın akraba anlamına gelir (bkz. Giriş). Olan biteni kavrayan Naomi’nin yüreğinde umudun canlandığı bu an, olayların dönüm noktasıdır.

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş