Rut 1:4

4İki oğul Moav kızlarından kendilerine birer eş aldılar. Kızlardan birinin adı Orpa, ötekinin adı Rut'tu. Orada on yıl kadar yaşadıktan sonra,
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:4 eş aldılar Böylelikle ailenin soyunu devam ettirme olasılığı doğdu. Moav kızlarından Bkz. Yar.19:36-37. Moavlı kadınlarla evlenmek yasaya göre yasak değildi, ama Musa’nın halkın yasaya bağlılığını yenilediği dönemde Moavlı soyundan onuncu kuş ağa kadar olanların RAB’bin topluluğuna girmesi yasaklanmıştı (Yas.23:3-5). Rut İsa’nın Matta’daki soy ağacında adı geçen beş kadından biri (Mat.1:3,Mat.1:5-6,Mat.1:16).

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş