Malaki 3:2

2 Ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak;
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:17-4:6 Tanrı’nın halkı Tanrı’ya sırt çevirmiş (Mal.2:17), alaycılığa kapılıp giderek yozlaşmıştır. Dolayısıyla Tanrı, kurtarış için olduğu kadar yargılamak ve paklamak için de gelecektir (bkz. Mal.3:2’ye ait not).
3:2 onun geleceği güne “RAB’bin günü”ne (bkz. Mal.4:1; ayrıca bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20-21 ; Yoe.1:15 ve ilgili notlar). Peygamber Malaki, Tanrı’nın tarih boyunca (özellikle Malaki’nin geri kalan kısmında ana hatları bildirilen) yaptıklarının, Mesih’in halkının arasına gelişiyle tamamlanacağını duyuruyor. kim dayanabilir? Bkz. Mez.24:3-4; Yşa.33:14-15; 1Yu.3:1-3. arıtıcının ateşi Bkz. Yşa.1:25; Zek.Yşa.13:8-9 ve ilgili notlar. çamaşırcının kül suyu Kül, çamaşırları beyazlatmakta kullanılırdı. Beyaz giysiler paklığın göstergesiydi (krş. Mar.9:3; Va.3:5).

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş