Malaki 2:17

Yargı Günü Yakındır
17Sözlerinizle RAB'bi usandırdınız.
“O'nu neyle usandırdık?” diye soruyorsunuz.
“Kötülük yapan herkes RAB'bin gözünde iyidir, O onlardan hoşnuttur” ya da “Hani, adalet sağlayan Tanrı nerede?” diyerek usandırdınız.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:17-4:6 Tanrı’nın halkı Tanrı’ya sırt çevirmiş (Mal.2:17), alaycılığa kapılıp giderek yozlaşmıştır. Dolayısıyla Tanrı, kurtarış için olduğu kadar yargılamak ve paklamak için de gelecektir (bkz. Mal.3:2’ye ait not).
2:17 Sözlerinizle RAB’bi usandırdınız Krş. Yşa.43:24. Kötülükyapan herkes RAB’bin gözünde iyidir Halkın alaycılığı bunu söyleyebilecek boyuttaydı. adalet sağlayan Tanrı nerede? Krş. Yşa.5:18-20. Bu soru, yüzyıllardır hem imanlılar hem de imanlı olmayanlar tarafından sorulagelmiştir. Bu konuyu irdelerken özellikle göz önünde tutulması gereken iki gerçek vardır: Tanrı, bütün sıfatları uyarınca, her zaman, uygun gördüğü ş ekilde ve zamanda eylemde bulunur; eylemleri tutarlıdır ve âdil oluşu merhametli oluşuyla tezatlık göstermez. İnsan ise (Tanrı’nın bahşettiği tüm iyi nitelikler bir yana) sınırlı ölçüde düşünebilen, duyguları ve iradesi bencilliğe eğilimli günahlı bir yapıya sahiptir; bunların farkında olarak, açıklamadığı sırlar konusunda Tanrı’yı suçlamak yerine O’na güvenmeli, gerçeği ararken Tanrı korkusunu elden bırakmamalıdır (bkz. Özd.1:7 ve ilgili notlar).

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş