Yoel 2:31

31 RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce
Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:28-32 Yoel’in peygamberliği, öncelikle İsrail halkına ve İsa Mesih’in ikinci gelişine yöneliktir. Pentikost Günü’nde (Kutsal Ruh’un verilmesiyle) bu peygamberlik kısmen gerçekleşmiştir (bkz. ‘bütün uluslar’la ilgili vaat, Yar.12:1-3; Elç.2. bölüm).
2:30-31 Bu kozmik olaylar sık sık “RAB’bin günü” ile ilişkilendirilir (bkz. Yoe.1:15 ve Yoe.2:2’ye ait notlar ; Yşa.13:9-10,Yşa.13:13; Yşa.34:4; Mat.24:29; Va.6:12-13).
2:31 RAB’bin büyük ve korkunç günü Bkz. Yoe.2:11; Yoe.1:15 ve ilgili notlar. kararacak Bkz. Yoe.2:2 ve ilgili not.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş