Yoel 2:2

2 Zifiri karanlık bir gün olacak,
Bulutlu, koyu karanlık bir gün.
Dağların üzerine çöken karanlık gibi
Kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu[a] geliyor.
Böylesi hiçbir zaman görülmedi,
Kuşaklar boyu da görülmeyecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-11 Bazı yorumculara göre, bu ayetlerde gerçek ve ikinci bir çekirge istilasından söz edilmektedir. Bazı yorumculara göre ise, burada bir düşman ordusunun yakın tarihte gerçekleştireceği istila tasvir edilmektedir (örn.Asurlular, bkz. Yoe.1:15’e ait not). Bazı yorumcular ise, buradaki tasvir bu iki seçenekten hangisi olursa olsun, Mesih’in gelişinden önce yaşanacak büyük sıkıntı döneminin bildirildiğini savunur.
2:2 karanlık bir gün Peygamberlerin “RAB’bin günü” için kullandıkları yaygın bir tanımlama (bkz. Yoe.1:15’e ait not; Yşa.50:3; Yşa.59:9; Yer.2:6; Yer.13:16; Ağı.3:6; Hez.34:12 ve ilgili notlar). Çekirgelerin gökyüzünde büyük sürüler halinde geçip güneş ışığını kapatarak geçici bir karanlığa sebep olmasından yola çıkılarak yapılan bir benzetmedir (bkz. Amo.5:18 ve ilgili not; Sef.1:15). çekirge ordusu İfadenin İbranicesi’nde sadece “ordu” sözcüğü geçer.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş