Yoel 2:1

2
Çekirge Ordusu
1Siyon'da boru çalın,
Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın.
Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin.
Çünkü RAB'bin günü çok yaklaştı, geliyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-11 Bazı yorumculara göre, bu ayetlerde gerçek ve ikinci bir çekirge istilasından söz edilmektedir. Bazı yorumculara göre ise, burada bir düşman ordusunun yakın tarihte gerçekleştireceği istila tasvir edilmektedir (örn.Asurlular, bkz. Yoe.1:15’e ait not). Bazı yorumcular ise, buradaki tasvir bu iki seçenekten hangisi olursa olsun, Mesih’in gelişinden önce yaşanacak büyük sıkıntı döneminin bildirildiğini savunur.
2:1 Siyon’da Yeruşalim’de (bkz. Yoe.2:15; Yoe.3:17,Yoe.3:21; ayrıca bkz. Mez.48 ve ilgili notlar). Yeruşalim, Yahuda Krallığı’nın başkentiydi. boru Bkz. Yoe.2:15. Koç veya boğa boynuzundan yapılan borunun güçlü sesi, yaklaşmakta olan tehlikeyi haber verirdi (bkz. Yer.4:5; Hez.33:3 ; Amo.3:6). RAB’bin günü Bkz. Yoe.1:15; Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20 ve ilgili notlar.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş