Yoel 2:15

15“Siyon'da boru çalın,
Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:12-17 Yoel Kitabı’nın ilk yarısı, ilk ayetlerdeki yas tutma ve dua çağrısıyla dengeli biçimde (Yoe.1:2-14) tövbe (“dönün”, Yoe.2:12-13; bkz. Hoş.14:1) ve dua (Hoş.2:17) çağrısıyla sona erer.
2:15 boru Yoe.2:1’de olduğu gibi uyarı amacıyla değil, dinsel bir toplantıya çağrıda bulunma amacıyla çalınır (bkz. Lev.23:24; Lev.25:9; Yşu.6:4-5; 2Ta.15:14; Mez.98:6 ve ilgili not). Oruç... toplantı Bkz. Yoe.1:14’e ait not.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş