Yoel 3:2

2Bütün ulusları toplayıp
Yehoşafat[a] Vadisi'ne indireceğim.
Mirasım olan İsrail halkını
Uluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri için
Onları orada yargılayacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:2 Yehoşafat ‘RAB yargılar’ anlamına gelir. Yehoşafat Vadisi’ne Bkz. Yoe.3:12. Yoe.3:14’teki “Yargı Vadisi”, burada RAB’bin Yeruşalim’e karşı birleşen ulusları cezalandıracağı yer olarak tasvir edilir (krş. Zek.Yoe.6:1 ve ilgili not; Yoe.14:1-4; bkz. Hez.39:11; Va.16:16). Mirasım Bkz. Yoe.2:17’ye ait not. Üç ayette de görülen iyelik eki (“-im”, Yoe.3:2-3,Yoe.3:5), RAB’bin İsrail halkıyla arasındaki antlaşmaya dayanan ilişkiyi vurgular. İsrail halkını Bkz. Yoe.2:27’ye ait not.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş