Amos 8:8

8Bu yüzden yer sarsılmayacak mı,
Üzerinde yaşayan herkes yas tutmayacak mı?
Bütün yer Nil gibi yükselecek,
Kabarıp yine inecek Mısır'ın ırmağı gibi.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:8 Bkz. Amo.9:5. Nil gibi yükselecek, Kabarıp Etiyopya’da görülen ağır mevsimsel yağışlar sonucu Mısır’daki Nil Irmağı 8 m’yi bulan seviyelere kadar yükseldiğinden, yüksekte kurulu kentler ve köyler hariç, vadinin tümü sel altında kalırdı. Sel suları arazi üzerinde zengin bir toprak tabakası bırakırdı; “kabarmak” ifadesi ile anlatılmak istenen şey bu birikintidir.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş