Nahum 3:1-3

3
1Elleri kanlı kentin vay haline!
Yalanla, talanla dolu.
Yağmalamaktan geri kalmıyor.
2Kamçı şaklamaları, tekerlek gürültüleri,
Koşan atlar, sarsılan savaş arabaları,
3Saldıran atlılar, çakan kılıçlar,
Parıldayan mızraklar, yığın yığın ölüler...
Sayısız ceset.
Yürürken ayaklar takılıyor ölülere.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 Elleri kanlı kentin Ninovalılar, fethettikleri yerin halkını hunharca katletmeleriyle ünlüydüler.
3:1-3 Bkz. Yoe.2:3-11’e ait not.
3:3 yığın yığın ölüler Çeşitli tarihsel kayıtlarda,Asur Kralı III. Şalmaneser’in, düşman kentlerden birinin çıkışında kesik başlardan oluşan bir piramit dikmekle övündüğü belirtilir. Başka Asur krallarının da, yenilgiye uğratılan kent kapılarının yanına cesetleri odun gibi yığdığı bilinmektedir. Nahum burada,Asurlular’ın vahş etini anlatan öz ve çarpıcı bir tasvirde bulunmuştur.

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş