Nahum 2

2
Ninova'nın Düşüşü
1Saldırı altındasın, ey Ninova, surlarını koru,
Yolu gözle, belini doğrult, topla bütün gücünü.
2Çünkü RAB Yakup'un soyunu
İsrail'in eski görkemine kavuşturacak;
Düşmanları onları perişan edip asmalarını harap etmiş olsa bile.
3Askerlerinin kalkanları kıpkızıl,
Yiğitler allar kuşanmış.
Savaş arabalarının demirleri hazırlık günü nasıl da parıldıyor!
Çam mızraklar sallanıyor havada.
4Sokaklardan fırtına gibi geçiyor savaş arabaları,
Meydanlardan koşuşuyorlar her yöne,
Şimşek gibi seğirtiyorlar.
Görünüşleri meşalelerden farksız.
5Ninova Kralı topluyor seçkin askerlerini,
Ama sendeliyorlar yolda.
Saldıranlar kent surlarına doğru seğirtiyor,
Siperler kuruluyor.
6Irmakların kapıları açıldı
Ve yerle bir oldu saray.
7Tanrı'nın dediği oldu, soyup götürdüler kenti.
Güvercinler gibi inliyor kadın köleler,
Göğüslerini döverek.
8Kaçıp gidiyor Ninova halkı,
Boşalan bir havuzun suyu gibi,
“Durun, durun!” diye bağırıyorlar,
Ama geri dönüp bakan yok.
9Yağmalayın altınını, gümüşünü,
Yok servetinin sonu.
Her tür değerli eşyayla dolup taşıyor.
10 Yıkıldı, yerle bir oldu, viraneye döndü Ninova.
Eriyor yürekler,
Bükülüyor dizler, titriyor bedenler,
Herkesin beti benzi soluyor.
11Aslanların inine,
Yavru aslanların beslendiği yere ne oldu?
Aslanla dişisinin ve yavrularının korkusuzca gezindiği yere ne oldu?
12Aslan, yavrularına yetecek kadarını avladı,
Dişileri için avını boğazladı.
Mağarasını avladıklarıyla,
İnini kurbanlarıyla doldurdu.
13Her Şeye Egemen RAB, “Sana karşıyım” diyor,
“Yakacağım savaş arabalarını,
Dumanları tütecek.
Genç aslanlarını kılıç yiyip tüketecek.
Yeryüzünde av bırakmayacağım sana
Ulaklarının sesi işitilmeyecek artık.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Saldırı altındasın Kyaksares komutasındaki Medler ile Nabupolasar komutasındaki Babilliler’in kurduğu ittifaktan söz edilmektedir. surlarını koru... topla bütün gücünü Askeri bakımdan çok güçlü olan Ninova, RAB’bin karşısında çaresiz kalacaktır. Yolu Düşmanın saldırıyı başlatacağı taraf.
2:3 Askerlerinin Düşman askerleri (Nah.2:1) veya Ninovalı askerler. kıpkızıl (1) Kalkanların rengi, (2) üzerlerindeki kan veya (3) üzerlerinden yansıyan güneş ışığının yarattığı görüntü söz konusu olabilir.
2:4 fırtına gibi geçiyor savaş arabaları Ya kendilerini çılgınca savunmaya çabalayanAsurlular’ın ya da Ninova’yı işgal edenlerin savaş arabalarından söz edilmektedir.
2:5 kent surlarına On beş kapısı olan yaklaşık 1 5 km uzunluğundaki surları, 45 m genişliğinde bir hendek çevreliyordu.
2:6 Irmakların kapıları Kentin içinden geçerek Dicle Irmağı’na doğru akan Khoser Irmağı’nın barajlarından söz ediliyor olabilir. Bu barajlar ya doğal olarak vardı ya da biriken suyun gücüyle surlara zarar vermek amacıyla kısa sürede yapılmıştı. yerle biroldu saray Babil Tarihi adıyla bilinen tarihsel kayıtlarda, büyük bir sel sonucu surların bir kısmının yıkılarak işgalcilerin kente girmesinin kolaylaştığından söz edilir.Arkeolojik bulgulara göre, sarayın alanı yirmi beş futbol sahası büyüklüğündeydi.
2:9 Bunlar yağmacıların sözleridir.
2:10 Yıkıldı, yerle bir oldu, viraneye döndü Babil Tarihi adıyla bilinen tarihsel kayıtlarda, Ninova’nın işgalciler tarafından büyük yağmaya uğradığından söz edilir.
2:11 Aslanla dişisinin Bkz. Yşa.5:29.
2:12 Ninova, fethedilen pek çok ulustan yağmalanmış ganimetlerle doluydu.
2:11-13 Bkz. Giriş.
2:13 Yakacağım Ninova’nın düşüşü, Tanrı’nın yargısının sonucudur (ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260). sesi işitilmeyecek artık Bkz. Nah.3:19 ve ilgili not.

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş