Nahum 3:19

19Uğradığın felaketten kurtuluş yok, yaraların ölümcül.
Başına gelenleri duyanlar sevinçle el ovuşturuyorlar.
Çünkü dinmeyen vahşetinden kim kaçabildi ki?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:19 yaraların ölümcül Bkz. Nah.1:8’e ait not. “Büyük kent” Ninova (Yun.1:2; Yun.3:2; Yun.4:11; bkz. Yun.3:3’e ait not), Tanrı’nın Peygamber Nahum aracılığıyla bildirdiği sözün yerine gelmesiyle İÖ 612’de eski görkemine bir daha kavuşamamak üzere yıkıldı. Ninova o kadar tahrip edildi ki, bir daha asla kurulamadı ve birkaç yüzyıl içinde rüzgârın savurduğu kumlarla tamamen örtüldü.

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş