Yunus 4:11

11ben Ninova'ya, o koca kente acımayayım mı? O kentte sağını solundan ayırt edemeyen yüz yirmi bini aşkın insan, çok sayıda hayvan var.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:11 koca kente Bkz. Yun.1:2 ve ilgili not. acımayayım mı? Bkz. Giriş; Neh.9:6; Mez.36:6; Mez.145:16; ayrıca bkz. Hez.33:11; krş. Hez.16:6; Hez.18:23; 2Pe.3:9 ve ilgili notlar. Yunus ve İsrail halkı, Tanrı’nın kendilerine gösterdiği özel merhametten ötürü sevinç duyarken, düşmanları için yalnızca gazap diliyorlardı. Tanrı, burada bu acımasızlığı azarlamakta ve kendi lütufkâr iyiliğini duyurmaktadır. Tanrı’nın günahkârlara merhamet göstermesi, O’nun adaletini gölgelemez. sağını solundan ayırt edemeyen Bkz. Yas.1:39 ve ilgili not.

Videolar

Yunus Girişi

Yunus Kitabı Kutsal Kitap'taki öbür peygamberlik kitaplarından farklılık göstermektedir. Tanrı'nın buyruğuna uymamaya çalışan bir peygamberin başından geçen olayları anlatan bir öyküdür. Tanrı Yunus'a İsrail'in acımasız düşmanı, Asur'un başkenti Ninova'ya gitmesini buyurdu. Ama Yunus oraya gidip Tanrı'nın söylediklerini bildirmek istemedi. Çünkü Tanrı'nın onları yok etmeyeceğini biliyordu. Başına gelenlerden sonra isteksiz olarak Tanrı'ya itaat etti. Sonunda halka bildirdiği kötü son gerçekleşmeyince suratını astı. Kitap Tanrı'nın yarattıkları üzerindeki sınırsız gücünü göstermektedir. Ama Tanrı her şeyden önce cezalandıran, yok eden bir Tanrı olmaktan çok, halkının düşmanlarını bile bağışlayıp kurtaran, seven ve acıyan Tanrı olarak tanımlanmaktadır.

Ana Hatlar:

1:1-17 Yunus'un çağrılması ve itaatsizliği
2:1-10 Yunus'un duası ve kurtulması
3:1-10 Yunus'un Ninova'ya karşı bildirisi
4:1-11 Tanrı'nın Ninova'ya acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş