Yunus 4

4
Yunus Tanrı'nın Acımasını Kınıyor
1Yunus buna çok gücenip öfkelendi. 2 RAB'be şöyle dua etti: “Ah, ya RAB, ben daha ülkemdeyken böyle olacağını söylemedim mi? Bu yüzden Tarşiş'e kaçmaya kalkıştım. Biliyordum, sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir Tanrı'sın. 3Ya RAB, lütfen şimdi canımı al. Çünkü benim için ölmek yaşamaktan iyidir.”
4RAB, “Ne hakla öfkeleniyorsun?” diye karşılık verdi.
5Yunus kentten çıktı, kentin doğusundaki bir yerde durdu. Kendisine bir çardak yaptı, gölgesinde oturup kentin başına neler geleceğini görmek için beklemeye başladı. 6RAB Tanrı Yunus'un üzerine gölge salacak, sıkıntısını giderecek bir keneotu sağladı. Yunus buna çok sevindi. 7Ama ertesi gün şafak sökerken, Tanrı'nın sağladığı bir bitki kurdu keneotunu kemirip kuruttu. 8Güneş doğunca Tanrı yakıcı bir doğu rüzgarı estirdi. Yunus başına vuran güneşten bayılmak üzereydi. Ölümü dileyerek, “Benim için ölmek yaşamaktan iyidir” dedi.
9Ama Tanrı, “Keneotu yüzünden öfkelenmeye hakkın var mı?” dedi.
Yunus, “Elbette hakkım var, ölesiye öfkeliyim” diye karşılık verdi.
10RAB, “Keneotu bir gecede çıktı ve bir gecede yok oldu” dedi, “Sen emek vermediğin, büyütmediğin bir keneotuna acıyorsun da, 11ben Ninova'ya, o koca kente acımayayım mı? O kentte sağını solundan ayırt edemeyen yüz yirmi bini aşkın insan, çok sayıda hayvan var.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 öfkelendi Bkz. Giriş. Yunus, Tanrı’nın İsrailli olmayan bir halka şefkat göstermesine öfkelenmişti; Tanrı’nın iyiliğini yalnızca İsrailliler’e göstermesini istiyordu. Halbuki Tanrı bütün uluslarla ilgili amaçlarını İbrahim’e verdiği vaatlerde bildirmişti (bkz. Yar.12:1-3; Yar.22:18; krş. Çık.19:4-6).
4:2 RAB’be şöyle dua etti Bkz. Giriş. Bu yüzden Tarşiş’e kaçmaya kalkıştım Bkz. Yun.1:3 ve ilgili not. lütfeden... sevgisi engin Bkz. Çık.34:6-7 ve ilgili not. Yunus’un bu kitaptaki üçüncü ve son inanç ikrarıdır (bkz. Yun.1:9 ; Yun.2:9 ve ilgili notlar). tez öfkelenmeyen Oysa Yunus çabucak ve haksız yere öfkelenmektedir (Yun.4:1,Yun.4:9).
4:3 canımı al Krş. İlyas, 1Kr.19:4. Yunus, kendi halkının Tanrı’nın önündeki ayrıcalıklarıyla ilgili yanlış görüşlere sahip olduğundan dolayı Tanrı’nın Ninovalılar’a neden merhamet ettiğini anlamıyordu (bkz. Giriş).
4:6 RAB Tanrı... sağladı Bkz. Yun.4:7-8; Yun.1:17. keneotu Gölge sağlayan geniş yapraklarıyla 3,5 m’den fazla büyüyen bir tür bodur ağaç. Çardak yeterince gölge yapmadığından, lütufkâr Tanrı inatla direnen peygamberinin rahat etmesini sağladı; böylelikle ona bir ders veriyordu (Yun.4:10-11).
4:8 Benim için ölmek yaşamaktan iyidir Bkz. Yun.4:3’e ait not.
4:11 koca kente Bkz. Yun.1:2 ve ilgili not. acımayayım mı? Bkz. Giriş; Neh.9:6; Mez.36:6; Mez.145:16; ayrıca bkz. Hez.33:11; krş. Hez.16:6; Hez.18:23; 2Pe.3:9 ve ilgili notlar. Yunus ve İsrail halkı, Tanrı’nın kendilerine gösterdiği özel merhametten ötürü sevinç duyarken, düşmanları için yalnızca gazap diliyorlardı. Tanrı, burada bu acımasızlığı azarlamakta ve kendi lütufkâr iyiliğini duyurmaktadır. Tanrı’nın günahkârlara merhamet göstermesi, O’nun adaletini gölgelemez. sağını solundan ayırt edemeyen Bkz. Yas.1:39 ve ilgili not.

Videolar

Yunus Girişi

Yunus Kitabı Kutsal Kitap'taki öbür peygamberlik kitaplarından farklılık göstermektedir. Tanrı'nın buyruğuna uymamaya çalışan bir peygamberin başından geçen olayları anlatan bir öyküdür. Tanrı Yunus'a İsrail'in acımasız düşmanı, Asur'un başkenti Ninova'ya gitmesini buyurdu. Ama Yunus oraya gidip Tanrı'nın söylediklerini bildirmek istemedi. Çünkü Tanrı'nın onları yok etmeyeceğini biliyordu. Başına gelenlerden sonra isteksiz olarak Tanrı'ya itaat etti. Sonunda halka bildirdiği kötü son gerçekleşmeyince suratını astı. Kitap Tanrı'nın yarattıkları üzerindeki sınırsız gücünü göstermektedir. Ama Tanrı her şeyden önce cezalandıran, yok eden bir Tanrı olmaktan çok, halkının düşmanlarını bile bağışlayıp kurtaran, seven ve acıyan Tanrı olarak tanımlanmaktadır.

Ana Hatlar:

1:1-17 Yunus'un çağrılması ve itaatsizliği
2:1-10 Yunus'un duası ve kurtulması
3:1-10 Yunus'un Ninova'ya karşı bildirisi
4:1-11 Tanrı'nın Ninova'ya acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş