Yunus 1:17

17 Bu arada RAB Yunus'u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus üç gün üç gece bu balığın karnında kaldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:17 RAB... sağladı Bkz. Yun.4:6-8. büyük bir balık Yaygın olarak bilinen aksine, ifadenin hem İbranicesi hem de Mat.12:40’ta geçen Grekçesi ‘balina’ anlamına gelmez; bu da bu balığın balina olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmadığını gösterir. üç gün üç gece Günler İbranice’de farklı yöntemle sayıldığına göre, söz konusu zaman dilimi muhtemelen üç tam gün için kullanılmamıştır (bkz. Mat.12:40 ve 1Ko.11:3-4’e ait notlar). Yunus’un başına gelen bu olay, İsa Mesih’in gömülmesi ve dirilişinin bir habercisi olarak görülür (Mat.12:40; bkz. Mat.16:4; Luk.11:29-30; Luk.11:30’a ait not).

Videolar

Yunus Girişi

Yunus Kitabı Kutsal Kitap'taki öbür peygamberlik kitaplarından farklılık göstermektedir. Tanrı'nın buyruğuna uymamaya çalışan bir peygamberin başından geçen olayları anlatan bir öyküdür. Tanrı Yunus'a İsrail'in acımasız düşmanı, Asur'un başkenti Ninova'ya gitmesini buyurdu. Ama Yunus oraya gidip Tanrı'nın söylediklerini bildirmek istemedi. Çünkü Tanrı'nın onları yok etmeyeceğini biliyordu. Başına gelenlerden sonra isteksiz olarak Tanrı'ya itaat etti. Sonunda halka bildirdiği kötü son gerçekleşmeyince suratını astı. Kitap Tanrı'nın yarattıkları üzerindeki sınırsız gücünü göstermektedir. Ama Tanrı her şeyden önce cezalandıran, yok eden bir Tanrı olmaktan çok, halkının düşmanlarını bile bağışlayıp kurtaran, seven ve acıyan Tanrı olarak tanımlanmaktadır.

Ana Hatlar:

1:1-17 Yunus'un çağrılması ve itaatsizliği
2:1-10 Yunus'un duası ve kurtulması
3:1-10 Yunus'un Ninova'ya karşı bildirisi
4:1-11 Tanrı'nın Ninova'ya acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş