Yunus 2:9

9Ama şükranla kurban sunacağım sana,
Adağımı yerine getireceğim.
Kurtuluş senden gelir, ya RAB!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:2-9 Normalde ölümün kaçınılmaz olduğu bir durumda olmasına rağmen kendisine olağanüstü bir merhamet gösterildiğini anlaması, Yunus’un minnettarlığını daha da artırmıştır. Bu şükran ezgisinin üslubu, Yunus’un mezmurlarda kullanılan edebi övgü üslubuna aşina olduğunu göstermektedir.
2:9 kurban... Adağımı Krş. Yun.1:16. Adağımı Mezmurlar Kitabı’nda da dualarla birlikte sık sık adaklar adandığı ve şükran sunuları sunulduğu görülür (bkz. örn. Mez.50:14 ve ilgili not; Mez.56:12; Mez.61:8; Mez.65:1; Mez.66:13-15; Mez.116:12-19). yerine getireceğim Bkz. Mez.76:11. Kurtuluş senden gelir, ya RAB Krş. Yun.1:9.

Videolar

Yunus Girişi

Yunus Kitabı Kutsal Kitap'taki öbür peygamberlik kitaplarından farklılık göstermektedir. Tanrı'nın buyruğuna uymamaya çalışan bir peygamberin başından geçen olayları anlatan bir öyküdür. Tanrı Yunus'a İsrail'in acımasız düşmanı, Asur'un başkenti Ninova'ya gitmesini buyurdu. Ama Yunus oraya gidip Tanrı'nın söylediklerini bildirmek istemedi. Çünkü Tanrı'nın onları yok etmeyeceğini biliyordu. Başına gelenlerden sonra isteksiz olarak Tanrı'ya itaat etti. Sonunda halka bildirdiği kötü son gerçekleşmeyince suratını astı. Kitap Tanrı'nın yarattıkları üzerindeki sınırsız gücünü göstermektedir. Ama Tanrı her şeyden önce cezalandıran, yok eden bir Tanrı olmaktan çok, halkının düşmanlarını bile bağışlayıp kurtaran, seven ve acıyan Tanrı olarak tanımlanmaktadır.

Ana Hatlar:

1:1-17 Yunus'un çağrılması ve itaatsizliği
2:1-10 Yunus'un duası ve kurtulması
3:1-10 Yunus'un Ninova'ya karşı bildirisi
4:1-11 Tanrı'nın Ninova'ya acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş