Mezmurlar 56:12

12Ey Tanrı, sana adaklar adamıştım,
Şükran kurbanları sunmalıyım şimdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.56 Düşmanlarının saldırdığı ve bu yüzden hayatının tehlikede olduğu bir zamanda, mezmur yazarının yardım için ettiği dua. Bu mezmurda, tedirgin edici koşullara rağmen esenlik veren güven duygusu ifade edilir. Yapısal olarak dua, her biri yedi İbrani dizesinden oluşan iki bölüme ayrılır. Bu bölümlerin ortasında nakarat bulunur (bkz. nakarat kullanımıyla ilgili Mez.42-43’e ait not).
56:12-13 Duasının işitildiğine dair güven (bkz. Mez.3:8’e ait not).
56:12 adaklar adamıştım Bkz. Mez.7:17; Mez.66:14.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş