Mezmurlar 86

86
86. Mezmur
Davut'un duası
1Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni,
Çünkü mazlum ve yoksulum.
2Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum.
Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu!
3Acı bana, ya Rab,
Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.
4Sevindir kulunu, ya Rab,
Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.
5Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab,
Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.
6Kulak ver duama, ya RAB,
Yalvarışlarımı dikkate al!
7Sıkıntılı günümde sana yakarırım,
Çünkü yanıtlarsın beni.
8İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab,
Eşsizdir işlerin.
9 Yarattığın bütün uluslar gelip
Sana tapınacaklar, ya Rab,
Adını yüceltecekler.
10Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın,
Tek Tanrı sensin.
11Ya RAB, yolunu bana öğret,
Senin gerçeğine göre yürüyeyim,
Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım.
12Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,
Adını sonsuza dek yücelteceğim.
13Çünkü bana sevgin büyüktür,
Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın.
14Ey Tanrı, küstahlar bana saldırıyor,
Zorbalar sürüsü, sana aldırmayanlar
Canımı almak istiyor,
15 Oysa sen, ya Rab,
Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen,
Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı'sın.
16Yönel bana, acı halime,
Kuluna kendi gücünü ver,
Kurtar hizmetçinin oğlunu.
17İyiliğinin bir belirtisini göster bana;
Benden nefret edenler görüp utansın;
Çünkü sen, ya RAB, bana yardım ettin,
Beni avuttun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.86 Düşmanların saldırısı altında Tanrı’dan yardım dileği. Mezmur yazarının kendini Tanrı’nın “kulu” olarak tanıtması (Mez.86:2), onun krallık çevresinden biri olduğunu ve buna bağlı olarak RAB’le özel bir ilişki içinde (bkz. 2Sa.7:5,2Sa.7:8 ve Mez.18 başlığa ait not) olduğunu gösterir. Bu durumda söz konusu düşmanlar, ya onu RAB’bin meshettiği kral olarak tanımayan İsrailliler ya da onu uluslararası sahneden silmeye çalışan yabancı güçler olabilir. Mezmur beş kıtadan oluşur. Mezmur yazarının kendini RAB’bin kulu olarak tanıttığı ilk (2Sa.86:1-4) ve son kıtalarda (2Sa.86:14-17) Tanrı’nın merhameti ve düşman tehdidinden kurtulmak için edilen dualar, ikinci kıtada (2Sa.86:5-7) güven, dördüncü kıtada (2Sa.86:11-13) övgü sunma adağı bulunur. Ortadaki kıtada ise (2Sa.86:8-10) RAB, bir gün tüm ulusların tapınacağı tek Tanrı olarak sunulur (bkz. Mez.6:6’ya ait not).
Mez.86 başlık Davut’un Bu mezmur, Mezmurlar’ın üçüncü kitabı (Mez.73-89) içinde Davut’a atfedilen tek mezmurdur. duası Bkz. Mez.17 başlığa ait not; ayrıca bkz. Mez.72:20’ye ait not.
86:1-4 Merhamet göstermesi ve kulunun yaşamını koruması için Tanrı’ya yapılan yakarış.
86:1 mazlum ve yoksulum Tanrı’nın yardımına muhtaç.
86:2 sadık Bkz. Mez.4:3’e ait not. kulunu Bkz. Mez.86:4,Mez.86:16; ayrıca bkz. Giriş.
86:5-7 Davut, şefkatli ve sevecen olan Tanrı’nın, duasını yanıtlayacağına güveniyor.
86:5 sevgi Bkz. Mez.86:13,Mez.86:15; ayrıca bkz. Mez.6:4’e ait not.
86:7 yakarırım... yanıtlarsın Bkz. Mez.118:5’e ait not.
86:8-10 Tanrı’nın mükemmelliği ve dünyada etkin olması (ayrıca bkz. Mez.115:3-7; Mez.135:13-18 ve ilgili notlar) RAB’be yakarışın temel nedenidir.
86:9 bütün uluslar Bkz. Mez.46:10’a ait not. Adını yüceltecekler Davut’un söz verdiği gibi (Mez.86:12). Adını Bkz. Mez.86:11-12; ayrıca bkz. Mez.5:11’e ait not.
86:10 harikalar Bkz. Mez.9:1’e ait not.
86:11-13 Tanrı yolunda yürümek için edilen dua ve sunulan övgü adağı.
86:11 Davut, düşmanlardan kurtulmanın yanı sıra, içindeki irade zayıflığından kurtulmayı dilemektedir (bkz. Mez.25:5). Yalnız Tanrı’ya adanmış biri Tanrı’nın yardımını bekleyebilir ve verdiği adağı yerine getirir (Mez.86:12).
86:12 Övgü adağı (bkz. Mez.7:17’ye ait not).
86:13 Bkz. Mez.3:8’e ait not. ölüler diyarının derinliklerinden Bkz. Mez.69:14-15’e ait not.
86:14-17 Mezmurun sonuç kısmında kurtuluş dileği yinelenir.
86:14 sana aldırmayanlar Küstahlıkları yüzünden Davut’un koruyucusu olan göksel Savaşçı’yı umursamayanlar (bkz. Mez.10:11’e ait not; ayrıca bkz. Yer.20:11).
86:15 Mez.86:5’in tekrarı niteliğinde olmakla birlikte Çık.34:6’ya çok benzemektedir (bkz. Çık.34:6-7’ye ait not).
86:17 İyiliğinin Bkz. Mez.27:13 ve ilgili not. görüp Bkz. Mez.31:19 ve ilgili not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş