Mezmurlar 92

92
92. Mezmur
Mezmur - Şabat Günü için ilahi
1-3Ya RAB, sana şükretmek,
Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek,
Sabah sevgini,
Gece sadakatini,
On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!
4Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin, ya RAB,
Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum.
5Yaptıkların ne büyüktür, ya RAB,
Düşüncelerin ne derin!
6Aptal insan bilemez,
Budala akıl erdiremez:
7Kötüler mantar gibi bitse,
Suçlular pıtrak gibi açsa bile,
Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.
8Ama sen sonsuza dek yücesin, ya RAB.
9Ya RAB, düşmanların kesinlikle,
Evet, kesinlikle yok olacak,
Suç işleyen herkes dağılacak.
10Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın,
Taze zeytinyağını başıma döktün.
11Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü,
Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu.
12Doğru insan hurma ağacı gibi serpilip gelişecek,
Lübnan sediri gibi yükselecek.
13RAB'bin evinde dikilmiş olarak
Tanrımız'ın avlularında serpilip büyüyecek.
14Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek,
Taptaze ve yeşil kalacaklar.
15“RAB doğrudur! Kayamdır benim!
O'nda haksızlık bulunmaz!” diye duyuracaklar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.92 Tanrı’nın adil yönetimi neşeyle övülüyor. Doğru kişilerin (Mez.91:13) gönencine yapılan tanıklık, bu mezmuru Mez.91 ile konu bakımından ilişkilendirmektedir (bkz. Mez.91:9). 10-11. ayetler ışığında, mezmur yazarının İsrail Kralı olduğu düşünülür.
Mez.92 başlık Şabat Günü için Bu mezmur, sürgün sonrası tapınak törenlerinde Şabat Günü’ndeki sabah sunusu sırasında söylenmeye başladı (pazar günü, yani birinci günde Mez.24; ikinci günde Mez.48; üçüncü günde Mez.82; dördüncü günde Mez.94; beşinci günde Mez.81; altıncı günde Mez.93). ilahi Bkz. Mez.30 başlığa ait not.
92:1-3 İlahilere özgü bir giriş. Yüceler Yücesi Bkz. Mez.91:1,Mez.91:9. adını Bkz. Mez.5:11’e ait not. sevgini Bkz. Mez.6:4’e ait not. Sabah... Gece ‘Sürekli olarak’ anlamında. çenk ve lirle Bkz. Mez.57:8’e ait not. lirle Bkz. Yar.31:27’ye ait not.
92:4-5 Tanrı’nın kurtarıcılığı nedeniyle duyulan sevinç (bkz. Mez.92:10-11).
92:5 Düşüncelerin Tanrı’nın yaptıkları, O’nun düşüncelerini gösterir.
92:6-9 Krş. Mez.92:12-15.
92:6 Aptal... Budala Bkz. Mez.49:10; Mez.94:8-11. RAB’bin doğrulukla yönettiğini bilmedikleri gibi kötüler için hazırladığı sonu da görmezler.
92:7 Bkz. Mez.73; ayrıca bkz. Mez.37:1-2.
92:10-11 Tanrı’nın iyilikleri karşısında duyulan sevinç (bkz. Mez.92:4-5): Tanrı, tüm düşmanları karşısında zaferli olmasını sağlayarak onu sevindirmiştir (bkz. Mez.45:7 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.23:5).
92:12-15 Doğru kişinin güven içinde refaha kavuşması (Mez.92:6-9’un aksine).
92:13 RAB’bin evinde dikilmiş Bkz. Mez.91’e ait not; Yas.32:4. avlularında Tapınakta (bkz. Mez.84:2,Mez.84:10; 1Kr.6:36 ve ilgili not).
92:15 Bkz. Yas.32:4.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş